Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Sijoittajasuhdepolitiikka

Sijoittajasuhdepolitiikka

EnglishSuomi

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Enento Groupin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen Enento Groupia koskeva tieto avoimesti, rehellisesti, oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajasuhdetoiminnon tavoitteena on myös lisätä institutionaalisten- ja yksityissijoittajien sekä analyytikoiden kiinnostusta yhtiötä kohtaan, parantaa nykyisten omistajien uskollisuutta ja tavoittaa uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikkoja. 

Sijoittajasuhdetoiminto osallistuu osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen sisällön tuottamiseen sekä vastaa pörssi- ja lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta sekä sijoittajapresentaatioiden ja -materiaalien tekemisestä. Lisäksi toimintoon kuuluu sijoittajaviestinnän suunnittelu, toteutus ja päivittäinen yhteydenpito sijoittajiin ja analyytikoihin. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa myös kaikkien sijoittajatapaamisten organisoinnista. 

Enento Groupin sijoittajasuhdetoiminta käsittää pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day), yhtiökokouksen, analyytikko- ja mediakonferenssit, puhelinkonferenssit, road show -tapahtumat, osallistumiset sijoittajakonferensseihin ja tapahtumiin sekä sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset. Lisäksi sijoittajasuhdetoiminto kerää ja analysoi sijoittajapalautetta ja osakkeeseen liittyvää tietoa johdon ja hallituksen tarpeisiin. Kaikki sijoittajien kyselyt hoidetaan keskitetysti sijoittajasuhteissa. 

Enento Group ei järjestä tai osallistu henkilökohtaisiin tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien kanssa taloudellisen raportin julkistamista edeltävien 30 päivän aikana. 

Enento Group noudattaa tiedonantopolitiikassaan toimintamaidensa lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia koskien tiedonantovelvollisuutta ja julkistamattoman tiedon (sisäpiirintiedon) käsittelyä.