Enento Groupin strategia

Enento Groupin strategia

English Suomi

Yhteenveto – Päivitetty strategia 2023-2026 

Enento luottaa kykyynsä toteuttaa päivitetty strategiansa ja saavuttaa asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Yhtiö keskittyy kasvuun priorisoitujen hankkeiden ja kannattavuustason parantamisen kautta. Tavoitteena on säilyttää johtava asema luottotietoliiketoiminnassa ja olla johtava yritystietopalveluiden tarjoaja. Enento suunnittelee kehittävänsä innovatiivisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja edistävät kasvua esimerkiksi ESG:n, compliance-palveluiden ja master data -palveluiden kaltaisilla tuotealueilla. Vahvan markkina-aseman, uusien asiakasvertikaalien potentiaalin ja jatkuvaan kehitykseen sitoutumisen ansiosta Enento on valmis tarjoamaan tasaista, kestävää kasvua ja parantamaan kannattavuutta tulevina vuosina. 

Lue lisää: Enento Group päivittää strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 

picture-15284

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli