Yhtiökokoukset

Yhtiökokoukset

English Suomi

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 25.3.2024 alkaen klo 11.00. Kokoukseen oli mahdollista osallistua joko paikan päällä Rantatie Business Parkissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki) tai etänä virtuaalikokoushuoneessa.

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset.

Nauhoitus toimitusjohtaja Janette Jägerin katsauksesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja.

Kutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja, Varsinainen yhtiökokous 2024

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 26.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 18.3.2024 kello 16.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä Yhtiöllä ennen edellä mainittua aikaa.

Paikan päällä kokoukseen saapuville osakkeenomistajille: Huomioithan, että toimiston vieressä ei ole pysäköintipaikkoja ja lähin julkinen parkkipaikka löytyy kauppakeskus Redistä.

1. Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja mahdollisen asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien tai heidän asiamiesten Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia tietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.2.2024 klo 9.00 – 18.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

2. Ennakkoäänestäminen

Ennakkoäänestys voidaan toimittaa seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ 26.2.2024 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Ennakkoäänten tulee olla vastaanotettu ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli tiedoista ilmenevät edellä kohdassa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

Valtakirja ja äänestysohjeet

Kokousmateriaalit

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2023

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Palkitsemispolitiikka 2024

Palkitsemisraportti 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi, tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2024 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Enento Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Hermannin rantatie 6), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ehdotettujen nykyisten hallituksen jäsenten esittely

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Markus Ehrnroothin CV

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.3.2023 alkaen klo 10.00 Rantatie Business Parkissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). 

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja. 

Nauhoitus toimitusjohtaja Janette Jägerin katsauksesta.

Kutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 24.2.2023 klo 9.00 ja päättyy 21.3.2023 kello 16.00.

Paikan päällä kokoukseen saapuville osakkeenomistajille: Huomioithan, että toimiston vieressä ei ole pysäköintipaikkoja ja lähin julkinen parkkipaikka löytyy kauppakeskus Redistä.

1. Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen sähköpostin tai postin välityksellä 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com tai kirjeitse Enento Group Oyj / Legal Counsel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Osakkeenomistajat voivat lähettää ennakkoäänestyslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. 

Ennakkoäänestyslomake

Kokousmateriaalit

Vuosikatsaus 2022

Taloudellinen katsaus 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Palkitsemisraportti 2022

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ehdotettujen nykyisten hallituksen jäsenten esittely

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Nora Kerppolan CV

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi, tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2023 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Enento Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Hermannin rantatie 6), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 28.3.2022 alkaen klo 10.00 Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). 

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Kutsu

Kutsu yhtiökokoukseen
Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.2.2022–21.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1. Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestys ja äänestysohjeet

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen sähköpostin tai postin välityksellä

Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestys ja äänestysohjeet
Valtakirja asiamiehelle (yhtiökokouskutsu kohta C. 3.)

Kokousmateriaalit

Enento Group Oyj:n vuosikatsaus 2021
Enento Group Oyj:n taloudellinen katsaus 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Palkitsemisraportti 2021

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi, tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2022 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Enento Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Hermannin rantatie 6), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 29.3.2021 alkaen klo 10.00 Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki).

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Kutsu

Kutsu yhtiökokoukseen
Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.3.2021–22.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1. Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestys ja äänestysohjeet

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen sähköpostin tai postin välityksellä

Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestys ja äänestysohjeet
Valtakirja asiamiehelle (yhtiökokouskutsu kohta C. 3.)

Kokousmateriaalit

Enento Group Oyj:n vuosikatsaus 2020
Enento Group Oyj:n taloudellinen katsaus 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2021 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Enento Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Hermannin rantatie 6), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 12.6.2020 alkaen klo 10.00 Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki).

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus
Yhtiökokouksen 2020 pöytäkirja

Kutsu

Kutsu yhtiökokoukseen
Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.5.2020–4.6.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1. Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestys ja äänestysohjeet

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen sähköpostin tai postin välityksellä

Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Asiakastieto Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen, ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet.
Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset

Kokousmateriaalit

Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomus 2019, sisältäen tilinpäätökseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkitsemispolitiikka 2020

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2020 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28. maaliskuuta 2019 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus
Yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 25. maaliskuuta 2019 klo 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@enento.com tai postitse Asiakastieto Group Oyj, Legal Councel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Kokousmateriaalit

Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomus 2018, sisältäen tilinpäätökseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 1.2.2019 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00580 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25. toukokuuta 2018 klo 13.00 Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki).

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 22. toukokuuta 2018 kello 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@enento.com tai postitse Asiakastieto Group Oyj, lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Kokousmateriaalit

Vuosikertomus 2017
Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja
Osavuosikatsaus Q1 / 2018
Hallituksen selostus osavuosikatsauksen Q1 / 2018 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittelyt

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22. maaliskuuta 2018 klo 10.00 Musiikkitalon Terassilämpiössä osoitteessa Mannerheimintie 13 A, Helsinki.

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus
Yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 19. maaliskuuta 2018 kello 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@enento.com tai postitse Asiakastieto Group Oyj, lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Kokousmateriaalit

Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomus 2017, sisältäen tilinpäätökseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 2.2.2018 mennessä. 

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00580 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli