Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

EnglishSuomi

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta sekä liiketoiminnan suunnittelusta. Toimitusjohtaja valvoo strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön johtamisresurssit ovat riittävät ja että yhtiön hallinto toimii asianmukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta ja Enento-konsernin palkitsemispolitiikasta löydät Palkitseminen-sivultamme: https://enento.com/palkitseminen/ 

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, vailla syitä jotka ovat verrattavissa työsopimuslaissa (55/2001) määriteltyihin syihin, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertaluontoiseen erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan työtehtävät päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtajasopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä johtuen ei osu tilikauden vaihtumisen kohdalle, toimitusjohtajalla tai hänen perikunnallaan on oikeus vuosittaiseen suoritusperusteiseen palkkioon siinä suhteessa kuin tilikautta on kulunut.

picture-13018

Jeanette Jäger

s. 1969
Toimitusjohtaja
Koulutus: Kauppa- ja taloustieteiden kandidaatti
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Enento Groupin toimitusjohtaja vuodesta 2022, johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Telia Company AB:n hallituksen jäsen.

Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut ruotsalaisessa Bankgirot-yhtiössä, ensin VP Digital Services -tehtävässä ja vuodesta 2017 lähtien Bankgirotin toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on ollut eri johtajatason tehtävissä Tiedossa ja TDC Communicationissa.

Johtoryhmä

Enento Groupin johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtajan lisäksi muut hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

picture-13977

Andreas Darner

s. 1981
Strategia- ja muutosjohtaja
Koulutus: M.Sc. in Business Administration, M.Sc. in Human Resource Development and Labour Relations
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Hänellä on pitkäaikainen kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä. Hän on toiminut Bankgirotissa Chief Strategy Officer -tehtävässä vuodesta 2021 lähtien ja vuodesta 2016 lähtien muissa tehtävissä, kuten Head of Corporate Strategy -tehtävässä. Aikaisemmin hän toimi Chief Operating Officer -tehtävässä DLN Payroll Servicessä ja tätä ennen liikkeenjohdon konsulttina Canvisassa ja Accenturessa.

picture-13230

Daniel Ejderberg 

s. 1973 
Tietohallintojohtaja 
Koulutus: Diplomi-insinööri (Tietotekniikka), Tukholman kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu 
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022 

Hänellä on pitkäaikainen kokemus tietohallinnon johto- ja kehitystehtävistä eri yrityksissä. Vuodesta 2011 lähtien hän on työskennellyt ruotsalaisessa Folksam-vakuutusyhtiössä tietohallinnon eri johtotehtävissä ja vuodesta 2021 lähtien Head of Business Area Private in Folksam Life -tehtävässä. 

picture-13234

Gabriella Göransson

s. 1971
Johtaja, Consumer Insight
Koulutus: Tutkintoja liiketaloudessa ja liikejuridiikassa
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
Hän on toiminut aiemmin useissa johtajatason tehtävissä UC AB:ssa, viimeisimmät vuodet luottotietopalveluiden apulaisjohtajana ja Ruotsin Risk Decisions -liiketoiminta-alueen johtajana. Hän on toiminut myös UC AB:n varatoimitusjohtaja vuodesta 2021.

picture-9150

Siri Hane

s. 1984
Johtaja, Business Insight
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n kuluttajaliiketoiminta-alueen johtajana sekä Collector Bankin kuluttajapalveluiden johtajana ja Lendo AS:n toimitusjohtajana.

picture-7977

Mikko Karemo

s. 1971
Chief Commercial Officer & Varatoimitusjohtaja
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti
Kotipaikka: Vantaa, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Toiminut aiemmin myynti- ja markkinointijohtajana Asiakastieto Groupissa, aluejohtajana If Vahinkovakuutusyhtiössä sekä finanssi- ja palvelutoimialalla asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa.

picture-7979

Victoria Preger

s. 1976
Chief Marketing & Customer Officer
Koulutus: Kauppatieteiden- ja viestinnän kandidaatti 
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n markkinointijohtajana sekä ruotsalaisen IT ja Telecom -yritys Dialectin markkinointijohtajana.

picture-7972

Elina Stråhlman

s. 1979
Talousjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Espoo, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien Finnairilla erilaisissa talouden johtotehtävissä vastaten konsernin kirjanpidosta, verotuksesta, talouden raportoinnista ja palvelukeskuksesta. Ennen Finnairia hän on työskennellyt muun muassa Fortumilla ja Ernst & Youngilla.

picture-7976

Karl-Johan Werner

s. 1973
Chief Operating Officer, Chief Data & Analytics Officer
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Toiminut aiemmin Skandian Customer Insight -yksikön johtajana ja ennen tätä johdon seniorikonsulttina seuraavissa organisaatiossa: PwC, Deloitte ja Swedish Trade Council.

picture-7974

Heikki Ylipekkala

s. 1967
Johtaja, Digital Processes
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, eMBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
Toiminut aiemmin Kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liiketoimintajohtajana Asiakastieto Groupissa sekä Suomen ja Ruotsin kansallisten arvopaperikeskusten (Euroclear Finland ja Euroclear Sweden) johtoryhmissä.

picture-14820

Sari Ek-Petroff

s. 1962 

Johtaja, HR (väliaikainen) 

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri 

Kotipaikka: Helsinki, Suomi 

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023 
Toiminut aiemmin UC Toiminut Enento Groupin osaamisen kehittämisestä ja Suomen HR-toiminnosta vastaava päällikkönä sekä useissa HR-johtotehtävissä VTT:llä, Sanofi Pharmaceuticalsissa, Hannes Snellmanilla and Coca-Colalla.  

Johdon ja hallituksen omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.