Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

EnglishSuomi

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta sekä liiketoiminnan suunnittelusta. Toimitusjohtaja valvoo strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön johtamisresurssit ovat riittävät ja että yhtiön hallinto toimii asianmukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Jukka Ruuska on toiminut Enento Group Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuonna 2020 toimitusjohtajan palkat ja luontaisedut olivat 264 000 euroa ja rahana maksettavat kannustepalkkiot 165 000 euroa. Konsernilla on toimitusjohtajalle täydentävä vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on luokiteltu maksupohjaiseksi järjestelyksi ja jota maksetaan toimitusjohtajalle 63 – 73 vuoden iässä. Täydentävän vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vuotuinen eläkemaksu on 9 000 euroa.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, vailla syitä jotka ovat verrattavissa työsopimuslaissa (55/2001) määriteltyihin syihin, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertaluontoiseen erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan työtehtävät päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtajasopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä johtuen ei osu tilikauden vaihtumisen kohdalle, toimitusjohtajalla tai hänen perikunnallaan on oikeus vuosittaiseen suoritusperusteiseen palkkioon siinä suhteessa kuin tilikautta on kulunut.

picture-7970

Jukka Ruuska

s. 1961
Toimitusjohtaja
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, MBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Konsernin toimitusjohtaja vuodesta 2012, johtoryhmän jäsen vuodesta 2011
Nordic Morning Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen jäsen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallituksen varajäsen.
Hän on aiemmin toiminut Nordic Exchange Oyj:n toimitusjohtajana, OMX Abp:n varatoimitusjohtajana, CapMan Oyj:n senior partnerina ja Elisa Oyj:n yrityssuunnittelun johtajana.

Johtoryhmä

Enento Groupin johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtajan lisäksi muut hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

picture-7978

Siri Hane

s. 1984
Johtaja, Consumer Insight
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n kuluttajaliiketoiminta-alueen johtajana sekä Collector Bankin kuluttajapalveluiden johtajana ja Lendo AS:n toimitusjohtajana.

picture-7977

Mikko Karemo

s. 1971
Johtaja, Sales and Customers
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti
Kotipaikka: Vantaa, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Toiminut aiemmin myynti- ja markkinointijohtajana Asiakastieto Groupissa, aluejohtajana If Vahinkovakuutusyhtiössä sekä finanssi- ja palvelutoimialalla asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa.

picture-7973

Heikki Koivula

s. 1974
Johtaja, Business Insight
Koulutus: eMBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
Toiminut aiemmin Asiakastieto Groupin varatoimitusjohtajana, liiketoimintajohtajana eri yksiköissä ja kehitysjohtajana sekä OP Ryhmässä useissa eri johtotehtävissä.

picture-7975

Jörgen Olofsson

s. 1965
Tietohallintojohtaja
Koulutus: Tietojenkäsittelyn ja elektroniikan kandidaatti, KTH
Kotipaikka: Visby, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Toiminut vuodesta 2007 lähtien tietohallintojohtajana Svenska Spel -yhtiössä. Aikaisemmin hän on toiminut järjestelmäkehityksestä vastaavana johtajana Ruotsin verovirastossa.

picture-7979

Victoria Preger

s. 1976
Johtaja, Marketing and Communications
Koulutus: Kauppatieteiden- ja viestinnän kandidaatti 
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n markkinointijohtajana sekä ruotsalaisen IT ja Telecom -yritys Dialectin markkinointijohtajana.

picture-7972

Elina Stråhlman

s. 1979
Talousjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Espoo, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien Finnairilla erilaisissa talouden johtotehtävissä vastaten konsernin kirjanpidosta, verotuksesta, talouden raportoinnista ja palvelukeskuksesta. Ennen Finnairia hän on työskennellyt muun muassa Fortumilla ja Ernst & Youngilla.

picture-7976

Karl-Johan Werner

s. 1973
Chief Data & Analytics Officer
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Toiminut aiemmin Skandian Customer Insight -yksikön johtajana ja ennen tätä johdon seniorikonsulttina seuraavissa organisaatiossa: PwC, Deloitte ja Swedish Trade Council.

picture-7974

Heikki Ylipekkala

s. 1967
Johtaja, Digital Processes
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, eMBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
Toiminut aiemmin Kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liiketoimintajohtajana Asiakastieto Groupissa sekä Suomen ja Ruotsin kansallisten arvopaperikeskusten (Euroclear Finland ja Euroclear Sweden) johtoryhmissä.

picture-7971

Eleonor Öhlander

s. 1970
Johtaja, HR
Koulutus: Kauppa- ja taloustieteiden kandidaatti
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n henkilöstöjohtajana, Aon Sweden AB:n henkilöstöjohtajana, Actan henkilöstöjohtajana, Manpowerin henkilöstöpäällikkönä sekä tilintarkastajana PwC:llä ja Ernst & Youngilla.

Johdon ja hallituksen omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.