Pääoman siirto osakkeenomistajille

Pääoman allokointi

English Suomi

Osakkeenomistajille jaettu pääoma yhteensä

Osingot

Kaupat omilla osakkeilla

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli