Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

English Suomi

Enento Groupin tarkoituksena on jakaa vähintään 70 % yhtiön tilikauden voitosta osinkoina, ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan kehitys ja investointitarpeet. Tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Enento Groupin tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli