Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group lyhyesti

Enento Group lyhyesti

EnglishSuomi

Enento Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Enenton edeltäjän.

Enenton tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Enentolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta. Enento palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat rahoitus- ja pankkitoiminta,  tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Riippuen palvelun käyttötarkoituksesta, asiakkaat käyttävät palveluitamme joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Enenton palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta. Tuote- ja palvelutarjontamme ulottuu raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Osakkeen hinta

33,80
Muutos 0,20 (0,60%)
Volyymi 7 052 (kpl)

Liiketoimintamalli

image

Neljä liiketoiminta-aluetta

picture-7903

Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintoon, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen sekä tiedon hankintaan asiakkaista ja asiakkaiden tunnistamiseen.

picture-7904

Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.

picture-7907

Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksestä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.

picture-7908

SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin, muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain 2019

picture-10226

Taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Kasvu: Keskimääräinen liikevaihdon kasvu vuositasolla 5-10 prosenttia.
Kannattavuus: Oikaistun käyttökatteen kasvuvauhti ylittää liikevaihdon kasvuvauhdin.
Taseen rakenne: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3x tai alle.

Nämä taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Enenton todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneiden lausumien yhteydessä ilmaistusta. Kaikki yllä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina yhtiön tulevasta suorituskyvystä.

Enenton taloudelliset tavoitteet perustuvat lukuisille olettamille, kuten muun muassa olettamille Suomen talouden kehityksestä sekä yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön liiketoiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä seikkoja ovat tuotteiden ja palveluiden kehityksen onnistuminen, uusien tuotteiden markkinoille tuomisen onnistuminen ja merkittävien asiakassuhteiden säilyttäminen. Näiden taloudellisten tavoitteiden pohjana olevat olettamat eivät välttämättä osoittaudu oikeiksi ja yhtiön todellinen tulos voi poiketa merkittävästi yhtiön taloudellisista tavoitteista.