Enento Group lyhyesti

Enento Group lyhyesti

English Suomi

Enento Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Enenton edeltäjän.

Enenton tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Enentolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta. Enento palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat rahoitus- ja pankkitoiminta,  tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Riippuen palvelun käyttötarkoituksesta, asiakkaat käyttävät palveluitamme joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Enenton palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta. Tuote- ja palvelutarjontamme ulottuu raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Sijoittajaesitys Q4 2023

picture-13550

Enenton liiketoiminta-aluetta

picture-7903

Business Insight: Liiketoiminta-alueella kehitetään ja tuotetaan alan johtavia yritystietopalveluja Pohjoismaissa. Liiketoiminta-alue koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta. Näistä Enterprise Solutions vastaa avaintoimialojen strategisille ja suurasiakkaille suunnattujen palveluiden kehittämisestä ja tarjoamasta. Premium Solutions tuottaa pk-yritysten tarpeisiin kohdistettuja yritystietopalveluita. Freemium Solutions kehittää freemium-yritystietosivustoja kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. Liiketoiminta-alueen keskeisimpiä hankkeita on ESG-palveluiden kehittäminen. Tavoitteena on olla johtava pohjoismainen ESG-palvelujen tarjoaja, jonka palveluita asiakkaat  tarvitsevat riskienhallinnassa, luottoprosesseissa, hankinnoissa ja asiakashallinnassa. Digital Processes -liiketoiminta-alueen palveluiden yhdistämisen jälkeen Business Insight -liiketoiminta-alueen palveluvalikoimaan kuuluvat myös kiinteistö- ja huoneistotietopalvelut sekä compliance-palvelut mm. yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden

picture-7904

Consumer Insight: Liiketoiminta-alue kehittää ja tuottaa pohjoismaisten markkinoiden johtavia kuluttajatieto- ja päätöksentekopalveluja. Consumer Insight palvelee sekä kuluttajia että useita toimialoja, joista suurimpia ovat pankki- ja rahoitusala sekä muun muassa sähköinen kaupankäynti ja öljy- ja energia-ala. Tuotteita ja palveluja käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, rahoituksessa, taloushallinnossa ja päätöksenteossa. Kuluttajapalvelut auttavat ymmärtämään omaa taloudenhoitoa ja suojaavat kuluttajia myös identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Kasvu: Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu 5–10 % vuosina 2024–2026
Kannattavuus: Oikaistu käyttökateprosentti (EBITDA) noin 40 % vuonna 2026.
Taseen rakenne: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3x tai alle.

Nämä taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Enenton todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneiden lausumien yhteydessä ilmaistusta. Kaikki yllä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina yhtiön tulevasta suorituskyvystä.

Enenton taloudelliset tavoitteet perustuvat lukuisille olettamille, kuten muun muassa olettamille Suomen talouden kehityksestä sekä yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön liiketoiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä seikkoja ovat tuotteiden ja palveluiden kehityksen onnistuminen, uusien tuotteiden markkinoille tuomisen onnistuminen ja merkittävien asiakassuhteiden säilyttäminen. Näiden taloudellisten tavoitteiden pohjana olevat olettamat eivät välttämättä osoittaudu oikeiksi ja yhtiön todellinen tulos voi poiketa merkittävästi yhtiön taloudellisista tavoitteista.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli