Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Osaketiedot ja osakemonitori

Osaketiedot ja osakemonitori

EnglishSuomi

Yhtiön osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 24 034 856 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Osakemonitori