Tilintarkastus

Tilintarkastus

English Suomi

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiö on nimittänyt tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuoden 2021 tilinpäätös sisältää seuraavat tilintarkastajien palkkiot: 249 tuhatta euroa liittyen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja 37 tuhatta euroa liittyen muihin palveluihin.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli