Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Tilintarkastus

Tilintarkastus

EnglishSuomi

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiö on nimittänyt tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuoden 2019 tilinpäätös sisältää seuraavat tilintarkastajien palkkiot: 302 tuhatta euroa liittyen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja 56 tuhatta euroa liittyen muihin palveluihin.