Hallitus

Hallituksen jäsenet

English Suomi

Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

  • Määräajoin arvioida yhtiön pitkänajan tavoitteita, strategiaa sekä muita liiketoiminnallisia ja strategisia suunnitelmia. Hallitus tarkastaa myös muut merkittävät operatiivisen johdon valmistelemat politiikat ja ohjeet
  • Arvioida ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia, riskienhallintaa sekä lakien ja asetusten noudattamista
  • Vastata siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin
  • Hyväksyä tilinpäätös, osavuosikatsaukset sekä hallituksen toimintakertomukset
  • Päättää investoinneista, kiinteän omaisuuden ja liiketoimintojen myynneistä ja muista merkittävistä taloudellisista sitoumuksista
  • Arvioida yhtiön johdon rakennetta ja koostumusta
  • Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä päättää hänen palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista. Talousjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta edellä mainituista asiat päätöksen tehdään toimitusjohtajan ehdotusten perusteella, jotka on ennen hallituksen lopullista päätöstä käsitelty nimeämis- ja palkitsemisvaliokunnassa
  • Vastata muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2023 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 38 500 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. 

Hallitukselle maksettiin yhteensä 282 850 euroa palkkioina tilikaudella 2022. 

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2022 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina. 

picture-15256

Patrick Lapveteläinen

s. 1966
Hallituksen puheenjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Svenska handelshögskolan, Vaasa
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Hän toimii tällä hetkellä Mandatum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Sampo Oyj:n sijoitus- ja hallintojohtajana ja Mandatum Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Interbank Oy:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii Mandatum Life Insurance Company Ltd:n, Mandatum Holding Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n ja Leviathan Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä If P&C Insurance Ltd:n, If P&C Insurance Holding Ltd:n ja Saxo Bank A/S:n hallitusten jäsenenä.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-14829

Nora Kerppola

s. 1964 
Hallituksen jäsen 
Koulutus: MBA (rahoitus/kansainvälinen liiketoiminta), Columbia Graduate School of Business  
Kansalaisuus: Suomi 
Hallituksen jäsen vuodesta 2023 

Hän toimii tällä hetkellä Nordic Investments Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut useissa pääomasijoitusyhtiöissä johtotehtävissä ja partnerina. Lisäksi hän toimii Dasos Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana.  
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

picture-11925

Erik Forsberg

s. 1971
Hallituksen jäsen
Koulutus: M.Sc. Business and Administration, Stockholm School of Economics
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Hän toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Collectia Groupissa (Care DK Bidco Aps), hallituksen jäsenenä Stillfront Groupissa ja Deltalite AB:ssa. Hän on aiemmin toiminut talousjohtajana Intrum AB:ssa ja Cision Groupissa sekä EF Education Groupissa seuraavissa tehtävissä: Business Area CFO, Group Treasurer ja Business Controller.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

picture-7957

Martin Johansson

s. 1962
Hallituksen jäsen
Koulutus: M.Sc. Business and Administration, Stockholm School of Economics
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä SEB-konsernissa sekä Citigroup-konsernissa Kanadassa, Portugalissa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Ruotsissa. Hän on hallituksen puheenjohtaja Repono Holding AB:ssa, Försäkrings AB Sueciassa ja Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captivessa. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä useissa SEB-konsernin kuuluvissa yhtiöissä.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-15257

Tiina Kuusisto

s. 1968
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Aiemmin hän on toiminut Kojamo Oyj:n asiakaskokemuksesta, markkinoinnista ja viestinnästä vastaavana johtajana (CXO).   

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

.

picture-15254

Minna Parhiala

s. 1967
Hallituksen jäsen
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Hän toimii tällä hetkellä Nordea Bankin johtajana (Head of Business Area, Nordea Personal Banking). Aiemmin hän on toiminut monipuolisissa muissa Nordea-konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1997. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Limelight Horses Oy:ssä.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-16881

Markus Ehrnrooth

s. 1985
Hallituksen jäsen
Koulutus: B.Pol.Sc, Helsingin yliopisto, M.Sc. (Tech.)., Helsinki University of Technology
Kansalaisuus: Suomi, Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Hän toimii tällä hetkellä Geveles AB:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Baltic Sea Action Groupissa.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Johdon ja hallituksen osakeomistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli