Hallinnointi

Hallinnointi

English Suomi

Hallinnointisivustolla on perustiedot yhtiön hallinnosta

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi, yhtiö ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt konsernin hallinnointiperiaatteet.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Hallinnointiperiaatteet

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli