Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Hallinnointi

Hallinnointi

EnglishSuomi

Hallinnointisivustolla on perustiedot yhtiön hallinnosta

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi, yhtiö ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt konsernin hallinnointiperiaatteet.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Hallinnointiperiaatteet