Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Group Oyj:ssä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.7.2018 KLO 13:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Group Oyj:ssä

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto”) on 4.7.2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Asiakastiedosta on alittanut 5 prosentin rajan liittyen Asiakastiedon uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun ja rekisteröimiseen, josta tiedotettiin 29.6.2018.

Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Asiakastiedosta on 834.401 osaketta eli noin 3,483 prosenttia koko Asiakastiedon osakekannasta.

Asiakastiedolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Asiakastiedon osakkeiden lukumäärä nousi 23.953.964 osakkeeseen.

Nordea Funds Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm 29.6.2018 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
 (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden jä äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,483 3,483 23.953.964
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,093 5,093
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000123195 834.401 3,483
A YHTEENSÄ 834.401 3,483
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten &-osuus
B YHTEENSÄ

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Antti Kauppila
Talousjohtaja
puh. +358 44 066 3925

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja uc.se.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire