Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Group Oyj:ssä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.7.2018 KLO 14:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Group Oyj:ssä

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto”) on 2.7.2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB (publ):n omistus Asiakastiedosta on ylittänyt 5 prosentin rajan liittyen Asiakastiedon ja UC AB:n (”UC”) yhdistymisen toteuttamiseen, josta tiedotettiin 29.6.2018.

Yhdistymisen ehtojen mukaisesti Asiakastieto maksoi UC:sta kauppahinnan, joka koostui 98,8 miljoonan euron käteisvastikkeesta ja 8.828.343 uudesta liikkeelle laskettavasta Asiakastiedon osakkeesta. Ilmoituksen mukaan Nordea Bank AB (publ):n omistus Asiakastiedosta on 2.336.763 osaketta eli noin 9,76 prosenttia koko Asiakastiedon osakekannasta.

Asiakastiedolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Asiakastiedon osakkeiden lukumäärä nousi 23.953.964 osakkeeseen.

Nordea Bank AB (publ):n osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm 2.7.2018 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
 (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden jä äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,76 9,76 23.953.964
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000340237 2.303.315 9,62
FI4000123195 33.448 0,14
A YHTEENSÄ 2.336.763 9,76
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten &-osuus
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rajoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Nordea Bank AB (publ) 9,62 9,62
Nordea Life Holding AB
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Alle 5 Alle 5

Tämän tiedotteen käsittämien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä osakkeiden ISIN-koodi muuttuu Asiakastiedon kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ISIN-koodiksi FI4000123195.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Antti Kauppila
Talousjohtaja
puh. +358 44 066 3925

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälieet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa kuluttaja-asiakkaiden lisäksi noin 70 000 yritysasiakasta. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 131 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja uc.se.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire