Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Groupissa

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.10.2018 KLO 19.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Asiakastieto Groupissa

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto”) on 1.10.2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank Abp:n omistus Asiakastiedosta on ylittänyt 5 prosentin rajan 1.10.2018.

Ilmoituksen mukaan Nordea Bank Abp:n omistus Asiakastiedosta on 2.336.784 osaketta eli noin 9,76 prosenttia koko Asiakastiedon osakekannasta. Omistus- ja ääniosuudet ovat siirtyneet Nordea Bank AB (publ):lta sen sulautuessa Nordea Bank Abp:hen.

Asiakastieto Groupilla on yhteensä 23.953.964 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Nordea Bank Abp:n osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm 1.10.2018 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
 (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,76 9,76 23.953.964
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000123195 2.303.315 33.448 9,62 0,14
A YHTEENSÄ 2.336.784 9,76
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten &-osuus
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rajoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Nordea Bank AB (publ) 9,62 9,62
Nordea Life Holding AB
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Alle 5 Alle 5
Nordea Livförsäkring Sverige AB Alle 5 Alle 5

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Pia Katila
Sijoittajasuhdepäällikkö
puh. +358 10 270 7506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälieet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto ja UC yhdistyivät 29.6.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire