Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Group Oyj:ssä

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.8.2020 KLO 13:00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Group Oyj:ssä

Enento Group Oyj (“Enento”) on 11.8.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC:n omistus Enentosta on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC:n omistus Enentosta on 1.197.290 osaketta eli noin 4,99 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 24.007.061.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC;n osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm 11.8.2020 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
 (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 4,99 24.007.061  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,05 5,05  
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:  
A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI4000123195 1.197.290 4,99  
A YHTEENSÄ 1.197.290   4,99    
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
      B YHTEENSÄ

ENENTO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Elina Stråhlman
Talousjohtaja
puh. +358 40 564 7877

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.