Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 19.01.2024 klo 15:15:00 EET

Enento Group Oyj (“Enento”) on 19.1.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Otava Oy:n omistus Enentosta on ylittänyt 10 prosentin rajan 18.1.2024.

Ilmoituksen mukaan Otava Oy:n omistus on noussut 2 385 000 osakkeeseen vastaten 10,023 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 23 794 856.

Otava Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
(A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,023% 0 10,023% 23 794 856
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,018% 0 7,018%
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000123195 2 385 000 0 10,023% 0
A YHTEENSÄ 2 385 000 10,023%
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

ENENTO GROUP OYJ