Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 02.05.2024 klo 14:45:00 EEST

Enento Group Oyj (“Enento”) on 2.5.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Holding Oy sulautui Mandatum Oyj:hin 30.4.2024, ja tämän myötä Mandatum Holding Oy:n omistamat Enento Group Oyj:n osakkeet siirtyivät Mandatum Oyj:n omistukseen.

Ilmoituksen mukaan Mandatum Oyj:n omistus on 3 079 433 osaketta vastaten 12,94 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 23 794 856.

Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
(A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,94 % 0 12,94 % 23 794 856
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 12,81 % 0 12,81 %
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000123195 2 920 000 159 433 12,27 % 0,67 %
A YHTEENSÄ 3 079 433 12,94 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainaksi annetut osakkeet
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet, ja rahoitusvälineet yhteensä
Mandatum Oyj 12,27 % 0 12,27 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö alle 5 % 0 alle 5 %
Mandatum Asset Management Oy 0 0 0
Mandatum Fund Management S.A. alle 5 % 0 alle 5 %

ENENTO GROUP OYJ