Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.11.2023 KLO 21.05

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj (“Enento”) on 8.11.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Oyj:n välillinen omistus Enentosta on ylittänyt 10 prosentin rajan 8.11.2023.

Ilmoituksen mukaan Mandatum Oyj:n omistus on noussut 3 079 433 osakkeeseen vastaten 12,81 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 24 034 856.

Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä

(A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,81 0 12,81 24 034 856  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 0 0 0      

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 
A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/

osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

 
FI4000123195 0 3 079 433 0 12,81 %  
A YHTEENSÄ 0   0    
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainaksi annetut osakkeet
      B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet, ja rahoitusvälineet yhteensä
Mandatum Oyj 0 0 0
Mandatum Holding Oy 12,15 % 0 12,15 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö alle 5 % 0 alle 5 %
Mandatum Asset Management Oy 0 0 0
Mandatum Fund Management S.A. alle 5 % 0 alle 5 %

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Arto Paukku
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 50 469 5380

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 399 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.