Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.5.2022 KLO 21.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj (“Enento”) on 12.5.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Long Path Partnersin omistus Enentosta on ylittänyt 5 prosentin rajan 11.5.2022.

Ilmoituksen mukaan Long Path Partnersin omistus on noussut 1 205 846 osakkeeseen vastaten 5,02 prosenttia koko Enenton osakekannasta:

  • Long Path Partners Fund, LP, 2,60%
  • Long Path Partners Fund, SMA #1, 0,48%
  • Long Path Partners Fund, SMA #2, 0,57%
  • Long Path Partners Fund, SMA #3, 0,87%
  • Long Path Partners Fund, SMA #4, 0,50%

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 24 034 856.

Long Path Partnersin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä

(A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,02 5,02 24 034 856
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/

osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

 
FI4000123195 1 205 846 5,02  
A YHTEENSÄ 1 205 846   5,02    
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
      B YHTEENSÄ

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Pia Katila
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. +358 10 270 7506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.