Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.12.2023 KLO 18.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Groupissa

Enento Group Oyj (“Enento”) on 29.12.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Invesco Ltd:n välillinen omistus Enentosta on alittanut 5 prosentin rajan 28.12.2023.

Ilmoituksen mukaan Invesco Ltd:n välillinen omistus on laskenut 330 487 osakkeeseen vastaten 1,39 % prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 23 794 856.

Invesco Ltd:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä

(A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 1,36% 0,03% 1,39% 23 794 856  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 9,85% 0,12% 9,97%      

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 
A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/

osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

 
FI4000123195 0 324 487 0 1,36%  
A YHTEENSÄ 324 487   1,36%    
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainaksi annetut osakkeet 6 000 0,03%
      B YHTEENSÄ 6 000 0,03%

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet, ja rahoitusvälineet yhteensä
Invesco Ltd.

Invesco Holding Company Limited

Invesco Holding Company (US), Inc.

Oppenheimer Acquisiton Corporation

OppenheimerFunds, Inc.

Invesco Group Services, Inc.

Invesco Advisers, Inc.

1,36% 0,03% 1,39%

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Arto Paukku
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 50 469 5380

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 399 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.