Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj järjestää toimintojaan uudelleen molemmissa maissa tehokkuuden edistämiseksi

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 14.8.2018 KLO 9.00

Asiakastieto Group Oyj järjestää toimintojaan uudelleen molemmissa maissa tehokkuuden edistämiseksi

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto”) ja UC AB (”UC”) toteuttivat yhdistymisensä (”Yhdistyminen”) kesäkuun lopussa 2018. Asiakastieto ja UC ovat nyt rakentamassa yhtä johtavista pohjoismaisista digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden tuottajista.

Asiakastieto Group suunnittelee uudelleenjärjestelyjä, jotka pohjautuvat Asiakastiedon ja UC:n yhdistymiseen. Uusi organisaatio on suunniteltu integroiduksi, ja sen odotetaan tehostavan liiketoiminnan kehitystä ja asiakaskokemusta sekä edistävän kustannustehokkuutta. Tämän uudelleenjärjestelyn tuloksena Asiakastieto Group arvioi, että koko vuoden 2018 aikana henkilöstön bruttomäärä vähenee noin 40:llä työtehtävällä, josta määrästä 11 on jo toteutunut vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana. Nyt suunniteltu henkilöstömäärän väheneminen on suunniteltu toteutettavaksi kolmella eri tavalla: luonnollisen poistuman, eläkkeelle siirtymisen ja työsuhteen päättymisen kautta.

Asiakastieto Group aloittaa nyt yt-neuvottelut paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti ja tekee lopulliset päätökset näiden neuvottelujen tuloksen pohjalta.

Kokonaissynergiat

Yhdistymisen odotetaan tuovan merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille myynti-, kustannus- ja toistuvien investointisynergioiden kautta. Perustuen Asiakastiedon integraatiosynergioiden esiarviointityöhön sekä jatkoselvityksiin synergiamahdollisuuksien tunnistamiseksi, yhdistyneen yhtiön arvioidaan saavuttavan vähintään 17 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoteen 2021 mennessä. Organisaatiota koskevat toimet ovat osa kustannussynergioiden toteuttamista.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Jukka Ruuska
Toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja uc.se.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire