Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj:n pitkän aikavälin kannustinohjelman 2018-2020 lisäosake ansaintajakson 2018-2019 suunnattu osakeanti

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.2.2020 KLO 15.00

Asiakastieto Group Oyj:n pitkän aikavälin kannustinohjelman 2018-2020 lisäosake ansaintajakson 2018-2019 suunnattu osakeanti

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on 10.2.2020 päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen pitkän aikavälin kannustinohjelman 2018-2020 lisäosake ansaintajaksoon 2018-2019.

Osakeannissa annettiin vastikkeetta yhteensä 13 769 kappaletta Asiakastieto Group Oyj:n uutta osaketta pitkän aikavälin kannustinohjelman 2018-2020 osallistuville avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Asiakastiedossa jatkuu.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 26.2.2020. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.2.2020 alkaen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 13 769 osakkeella 24 007 061 osakkeeseen.

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 26.2.2020 lukien.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa 27.2.2020.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.