Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj:n suoritusperusteisten osakeohjelmien 2015 ja 2016 suunnattu osakeanti

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.3.2019 KLO 12.00

Asiakastieto Group Oyj:n suoritusperusteisten osakeohjelmien 2015 ja 2016 suunnattu osakeanti

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on 11.2.2019 päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen suoritusperusteisen osakeohjelman 2015 ansaintajaksolta 2015 – 2018 ja suoritusperusteisen osakeohjelman 2016 ansaintajaksolta 2016 – 2018 palkkioiden maksamiseen.

Osakeannissa annettiin vastikkeetta yhteensä 39 328 kappaletta Asiakastieto Group Oyj:n uutta osaketta suoritusperusteiseen osakeohjelmaan 2015 ja 2016 osallistuville avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Ohjelmaan osallistuvan tulee omistaa 50 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan netto-osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Asiakastiedossa jatkuu.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 8.3.2019. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.3.2019 alkaen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 39 328 osakkeella 23 993 292 osakkeeseen.

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 8.3.2019 lukien.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa 11.3.2019.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire