Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group peruuttaa vuoden 2020 ohjeistuksensa COVID-19 -pandemian mahdollisten vaikutusten ja talouden epävarmuuden vuoksi

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 27.3.2020 KLO 13.00

Asiakastieto Group peruuttaa vuoden 2020 ohjeistuksensa COVID-19 -pandemian mahdollisten vaikutusten ja talouden epävarmuuden vuoksi

Johtuen COVID-19 -pandemiasta Pohjoismaat ovat valtiotasolla asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia. Tässä tilanteessa on mahdotonta ennustaa luotettavasti tämän potentiaalisia vaikutuksia Asiakastieto Groupin liikevaihtoon ja oikaistuun käyttökatteeseen. Tilanteen odotetaan vaikuttavan myös investointitasoon. Kun näkyvyys taloudellisen toiminnan kehityksestä Asiakastiedon päämarkkinoilla paranee ja merkittävät epävarmuustekijät ovat hälvenneet, Asiakastieto päivittää tulevaisuuden näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen. 

Vuosi 2020 on alkanut vahvasti ja liiketoimintatavoitteemme ovat toteutuneet ennakointimme mukaisesti. Yleisen taloudellisen tilanteen ja alentuneen asiakasaktiivisuuden odotetaan kuitenkin vähentävän kysyntää markkinoilla ja vaikuttavan myös Asiakastiedon palveluiden kysyntään. Koska vallitsevan tilanteen odotettua todennäköisyyttä ja kestoa ei tiedetä, tarkkoja vaikutuksia ei voida arvioida.

Noin 25 % Asiakastieto Groupin budjetoidusta oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavasta kustannuspohjasta on luonteeltaan muuttuvaa johtuen liiketoiminnan volyymista ja suoriutumisesta, kun taas noin 75 % kustannuspohjasta on luonteeltaan kiinteitä kustannuksia. Epävarmojen näkymien vuoksi sopeutamme budjetoituja kiinteitä kustannuksiamme 5 miljoonalla eurolla loppuvuoden aikana varmistaaksemme lyhyen ajan kannattavuuden ja kassavirran. Jatkamme panostamista palvelu- ja ohjelmistokehitykseen valmistautuen kuitenkin uudelleen priorisoimaan kehityssalkkua lyhyen ajan kassavirran turvaamiseksi taloudellisen ympäristön sitä vaatiessa. Asiakastieto Groupin johtoryhmä seuraa ja arvioi tilannetta jatkuvasti ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin.

Aiemmin julkistetut tulevaisuuden näkymät 2020

Liikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2020 olevan lähellä pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) ylärajaa, painottuen ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin kasvavan jonkin verran vuonna 2020 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2020 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.