Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 31.8.2018 KLO 16.00

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Asiakastieto Group -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän tarkoituksena on jatkaa avainhenkilöiden ja omistajien tavoitteiden yhdistämistä Asiakastiedon arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön pitkällä aikavälillä.

Uudessa järjestelmässä on sitouttamisjakso ja ansaintajakso. Molemmat jaksot alkavat 1.9.2018. Sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019 ja ansaintajakso päättyy 31.12.2020.

Järjestelmään osallistuminen ja palkkion maksaminen edellyttävät, että osallistuja hankkii Asiakastiedon osakkeita tai kohdentaa ohjelmaan ennestään omistamiaan Asiakastiedon osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Mahdollinen palkkio sitouttamisjaksolta riippuu työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä ja osakeomistusedellytyksen täyttymisestä. Sitouttamisjakson palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen vuonna 2020. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu lisäksi Asiakastiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja konsernin oikaistuun käyttökatteeseen vuonna 2020. Ansaintajakson palkkio maksetaan kahdessa erässä vuonna 2021.

Palkkiot maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.  Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 300 000 Asiakastiedon osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Asiakastiedossa jatkuu.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto ja UC yhdistyivät 29.6.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire