Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.12.2019 KLO 15.00

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020—2022, Asiakastieto Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Tarkoituksena on perustaa uusia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä vuosittain.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Asiakastieto Groupin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt Asiakastieto Groupiin ja palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. 

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020—2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Asiakastieto Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. 

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen vuosien 2020—2022 kokonaistuotolle (TSR) ja Asiakastieto Group -konsernin kumulatiiviselle vuosien 2020—2022 oikaistulle käyttökatteelle (Adjusted EBITDA) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde Asiakastieto Groupissa jatkuu.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.