Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinjärjestelmää

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.6.2016 KLO 16.00

Asiakastieto Groupin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinjärjestelmää

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 päättämää avainhenkilöiden suoriteperusteista kannustinjärjestelmää. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän tarkoituksena on jatkaa avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa ja sitouttaa avainhenkilöt yritykseen pitkällä aikavälillä. Kannustinjärjestelmä palkitsee avainhenkilöitä yhtiön osakkeen kokonaistuoton perusteella mahdollistaen yhtiön osakkeiden ansaitsemisen ja osakeomistuksen kasvattamisen. Ansaintajakso alkaa 1.7.2016 ja päättyy 31.12.2018.

Mahdollinen palkkio perustuu ansaintakriteerille asetettujen tavoitetasojen toteutumiseen ja se maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksua. Jos järjestelmän tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 72 000 Asiakastieto Groupin osakkeen arvoa sisältäen myös palkkion rahaosuuden.

Kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee omistaa 50 prosenttia järjestelmän perusteella saamistaan netto-osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin järjestelmään osallistuva on Asiakastiedon palveluksessa.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta ja se palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2015 Konsernin liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden 2015 lopussa 152. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2022501