Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015: Myynti pysyi kasvu-uralla

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 18.11.2015 klo 10.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015: Myynti pysyi kasvu-uralla

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä – syyskuu 2015 lyhyesti:

– Liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa), kasvua 3,5 %.
– Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,4 milj. euroa (4,5 milj. euroa).
– Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron (0,1 milj. euron) kertaluonteiset kulut.
– Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,1 % (8,2 %).
– Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 58,6 % (56,1 %).
– Vapaa kassavirta oli 3,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
– Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (-0,19 euroa).

Katsauskausi tammi – syyskuu 2015 lyhyesti:

– Liikevaihto oli 32,4 milj. euroa (30,9 milj. euroa), kasvua 4,9 %.
– Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,4 milj. euroa (13,6 milj. euroa).
– Liikevoitto oli 10,9 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,5 milj. euron (0,3 milj. euron) kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääosin Yhtiön listautumiseen.
– Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,1 % (6,2 %).
– Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,3 % (56,1 %).
– Vapaa kassavirta oli 9,1 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,9 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
– Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (-0,49 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät säilyvät ennallaan. Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Asiakastieto Groupin myynti kehittyi odotetusti kolmannella vuosineljänneksellä. Yritysten välillä kauppa kävi kesän jälkeen vaimeana, mutta toisaalta asiakkaiden kiinnostus muun muassa syyskuussa tarjolle tulleita uusia riskinhallintapalveluita Perintämittaria ja Konkurssimittaria kohtaan johti liikevaihdon 3,5 prosentin kasvuun. Liikevaihto kasvoi Asiakkuudenhallintaa lukuun ottamatta kaikilla tuotealueilla ja oli kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon sisältyi tavanomaista vähemmän tuloutuksia asiakasprojekteista.

Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,4 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Oikaistuun liikevoittoon vaikutti edelleen myynnin painottuminen viime vuotta voimakkaammin kiinteistötietopalveluihin, jotka ovat palveluiden käyttömäärään pohjautuvien tiedonhankintakustannusten takia heikompikatteisia kuin omaan tietokantaan perustuvat palvelut.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Asiakastieto Group julkistaa merkittäviä uusia palveluita, joiden uskomme vastaavan asiakkaiden korostuneeseen tarpeeseen tehostaa kaikkia liiketoiminnallisia prosessejaan samalla parantaen ja yhdenmukaistaen tarjoamaansa digitaalista asiakaskokemusta. Samalla esimerkiksi uusasiakashankintaa palveleva Myyntioptimi Nordic tulee helpottamaan asiakasyritystemme kansainvälistymishaasteita tarjoten reaaliaikaisesti täysin vertailukelpoista dataa ja kohderyhmäpalvelua kaikista pohjoismaisista yrityksistä.”

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

Tulos- ja kassavirtatunnusluvut
Miljoonaa euroa

1.7.  30.9.2015 1.7. –  30.9.2014 1.1.  30.9.2015 1.1.  30.9.2014 1.1.  31.12.2014
           
Liikevaihto 10,5 10,1 32,4 30,9 41,4
Liikevaihdon kasvu, %1 3,5 2,3 4,9 -1,0 0,1
           
Käyttökate (EBITDA) 5,0 4,9 12,6 14,9 19,7
Liikevoitto (EBIT) 4,4 4,4 10,9 13,4 17,6
           
Oikaistu käyttökate2 5,0 5,0 15,2 15,2 20,6
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 47,9 49,7 46,8 49,1 49,8
             
Oikaistu liikevoitto2 4,4 4,5 13,4 13,6 18,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 42,4 44,4 41,5 44,2 45,0
           
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 0,8 0,8 2,3 1,9 2,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,1 8,2 7,1 6,2 6,7
           
Liikevaihto jalostetuista palveluista 6,1 5,7 19,2 17,3 23,2
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 58,6 56,1 59,3 56,1 56,1
           
Vapaa kassavirta3 3,9 4,0 9,1 12,5 16,8
Kassavirtasuhde, %3 77,0 81,5 72,2 83,7 85,3
           
           
Taseen tunnusluvut
Miljoonaa euroa
1.7.  30.9.2015 1.7.  30.9.2014 1.1.  30.9.2015 1.1.  30.9.2014 1.1.  31.12.2014
           
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x4 2,6 9,4 2,6 9,4 3,0
Nettovelkaantumisaste, %4 71,0 neg. opo 71,0 neg. opo 95,8
Omavaraisuusaste, %4 49,8 -53,7 49,8 -53,7 46,7
           

_____________________________________________________________________
1Liikevaihdon kasvu kausilta 1.7.-30.9.2014 ja 1.1.-30.9.2014 on laskettu vertaamalla kauden liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan ajanjakson liikevaihtoon.

2 Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluonteisilla erillä oikaistuja tunnuslukuja. Kertaluonteisiin eriin on luettu Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Kertaluonteiset erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2015 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2014 -0,1 milj. euroa, katsauskaudella 1.1.-30.9.2015 -2,5 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2014 -0,3 milj. euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -1,0 milj. euroa.

3 Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2015 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2014 -0,2 milj. euroa,  katsauskaudella 1.1.-30.9.2015 -2,9 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2014 -0,2 milj. euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -0,3 milj. euroa.

4 Tunnusluvut kolmannelta vuosineljännekseltä 1.7.-30.9.2015 ja katsauskaudelta 1.1.-30.9.2015 eivät ole vertailukelpoisia kausilta 1.7.-30.9.2014 ja 1.1.-30.9.2014 esitettyjen lukujen kanssa johtuen Yhtiön loppuvuonna 2014 toteuttamasta pääomarakenteen muutoksesta ja velkojen uudelleenrahoituksesta.

LIIKETOIMINTA LYHYESTI

Asiakastieto Group Oyj (”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Asiakastieto Groupin (”Asiakastieto Group” tai ”Konserni”) emoyhtiö. Suomen Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, vakuutus, telekommunikaatio sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

Yritystietopalvelut: Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Asiakkuudenhallinta: Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin myynnin- ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 18. marraskuuta 2015

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Q3_2015_osavuosikatsaus


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#1967382