Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016: Kasvu jatkui ripeänä kolmannella vuosineljänneksellä

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 2.11.2016 klo 12.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2016: Kasvu jatkui ripeänä kolmannella vuosineljänneksellä

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä – syyskuu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 11,6 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa), kasvua 8,7%.
–  Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,0 % (8,6 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 65,0 % (58,6 %).
–  Vapaa kassavirta oli 5,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,22 euroa).

Tammi – syyskuu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 36,5 milj. euroa (32,4 milj. euroa), kasvua 12,9 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 14,8 milj. euroa (13,4 milj. euroa), kasvua 10,3%.
–  Liikevoitto oli 15,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euron (2,5 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,2 % (8,5 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 64,9 % (59,3 %).
–  Vapaa kassavirta oli 12,6 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,52 euroa).
–  Toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

AVAINLUVUT

1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 30.9.2016 30.9.2015 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Liikevaihto 11,7 10,5 36,5 32,4 43,7
Liikevaihdon kasvu, % 11,6 3,5 12,9 4,9 5,6
Oikaistu käyttökate2 5,4 5,0 16,6 15,2 20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 46,0 47,9 45,4 46,8 47,0
Oikaistu liikevoitto2 4,8 4,4 14,8 13,4 18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 41,3 42,4 40,5 41,5 41,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 6,0 8,6 8,2 8,5 8,6
Vapaa kassavirta3 5,2 3,9 12,6 9,1 13,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,2 2,6 2,2 2,6 2,4

___________________________________________________________________
1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kausilta 1.7.-30.9.2015 ja 1.1.-30.9.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat kolmannellla vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 5,1 %, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 8,1 %, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 6,6 %, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 7,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,0 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,5 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi katsauskauden 1.1.-30.9.2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

3 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2015 -0,1 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2016 -0,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2015 -2,9 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Tilikauden 2016 kolmannella neljänneksellä Asiakastieto Groupin liikevaihto kasvoi vahvasti. Liikevaihto oli yhteensä 11,7 milj. euroa (10,5 milj. euroa), jossa kasvua kertyi kaikilta neljältä tuotealueelta yhteensä 11,6 %. Uusien palveluiden osuus laski 6,0 prosenttiin liikevaihdosta (8,6 %), mikä johtuu tavanomaisesta vaihtelusta, kun uusien palveluiden tarkastelujakso on verrattain lyhyt. Uusien palveluiden kehityssalkku on edelleen vahva.

Myös kannattavuus kehittyi odotetusti. Vuokrattuihin toimitiloihin siirtymisestä ja tiedonhankintakulujen liikevaihtoa nopeammasta kasvusta huolimatta oikaistu liikevoitto kasvoi 8,7 % ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 4,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Uudistetun strategiamme mukaisesti panostamme loppuvuonna ns. strukturoimattoman tiedon, kuten yritysten kotisivuilta ja sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Esimerkki tällaisesta tiedosta on kotisivuilta kerätty päättäjätieto. Tässä meitä auttaa Intellia Oy:n yritysoston 1.10.2016 tapahtunut vahvistuminen, joka tuo asiakkaidemme käyttöön lisää osaamista ja uusia markkinoinnin ja myynnin tietokantoja.

Aivan uusi tapa jalostaa ja testata tiedon soveltuvuutta liiketoimintaan tulee olemaan DataLab-kokeiluympäristö, jonka rakennustyö on alkanut. DataLabissa myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme pääsevät yhdistelemään Asiakastiedon kehittyvän ytimen eli tietokannan dataa omiin tietoaineistoihinsa ja testaamaan niiden vaikutusta toisiinsa. Tulemme DataLabista saatujen kokemusten ja tulosten perusteella kehittämään uusia digitaalisia palveluita asiakkaidemme käyttöön.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 2. marraskuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_osavuosikatsaus_Q3_2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire