Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2017: Vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 8.11.2017 klo 11.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2017: Vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä – syyskuu 2017 lyhyesti

–  Liikevaihto oli 13,3 milj. euroa (11,7 milj. euroa), kasvua 14,0 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,3 milj. euroa
(4,8 milj. euroa), kasvua 10,7 %.
–  Liikevoitto oli 5,3 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,1 milj. euron
(0,2 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,6 % (6,0 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 69,4 % (65,0 %).
–  Vapaa kassavirta oli 5,9 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,23 euroa).

Tammi – syyskuu 2017 lyhyesti

–  Liikevaihto oli 41,6 milj. euroa (36,5 milj. euroa), kasvua 13,9 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 16,7 milj. euroa
(14,8 milj. euroa), kasvua 12,8 %.
–  Liikevoitto oli 16,5 milj. euroa (15,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euron
(0,2 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,1 milj. euron kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,0 % (8,2 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 69,8 % (64,9 %).
–  Vapaa kassavirta oli 14,9 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,80 euroa).

Tulevaisuuden näkymät 2017

Liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi yli 10 % ja oikaistun liikevoiton kasvavan prosentuaalisesti lähes samassa suuruusluokassa kuin liikevaihdon.

AVAINLUVUT

1.7. – 1.7. – 1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.9.2017 30.9.2016 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Liikevaihto 13,3 11,7 41,6 36,5 49,2
Liikevaihdon kasvu, % 14,0 11,6 13,9 12,9 12,5
Oikaistu käyttökate1 6,1 5,4 18,9 16,6 21,7
Oikaistu käyttökatemarginaali, %1 45,7 46,0 45,4 45,4 44,1
Oikaistu liikevoitto1 5,3 4,8 16,7 14,8 19,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1 40,1 41,3 40,2 40,5 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,6 6,0 9,0 8,2 7,4
Vapaa kassavirta2 5,9 5,2 14,9 12,6 17,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,0 2,2 1,9 2,2 2,2

____________________________________________________________________
1Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2017 -0,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa. Lisäksi tilikaudelta 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

2 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli kolmannella vuosineljänneksellä 1.7.-30.9.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.7.-30.9.2016 -0,2 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.9.2016 -0,3 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden kolmannella neljänneksellä Asiakastieto Group jatkoi vahvaa 14,0 prosentin kasvua. Asiakkaiden tarpeisiin hyvin sopivat, alkuvuonna tarjolle tuodut palvelumme on otettu hyvin vastaan, mistä kertoo entisestään kasvanut uusien palveluiden osuus liikevaihdosta. Myös yleinen taloudellinen toimeliaisuus on lisääntynyt. Nämä tekijät ovat tukeneet Yhtiön kasvua tilikauden 2017 aikana.

Asiakastieto Groupin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 13,3 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 5,3 milj. euroon, kun se vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla oli 4,8 milj. euroa.

Vastuullisuuden merkitys omassa ja asiakkaidemme yritystoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Olemme julkisesti noteerattu yhtiö ja meillä on tietokannassamme suuri määrä yrityksiä ja kuluttajia koskevaa dataa. Siksi vastuullinen toiminta, kuten lain ja asetusten ehdoton noudattaminen, ovat olleet aina erottamaton osa liiketoimintaamme. Meille on tärkeää, että tiedosta jalostamillamme palveluilla myös asiakkaamme voivat toteuttaa vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita. Siksi olemme erityisen ylpeitä voidessamme todeta, että uudella Vastuullisuusraportti-palvelulla yritykset voivat nyt aidosti toteuttaa vastuullisuutta ja varmistaa sen toteutumisen myös toimitusketjunsa muissa yrityksissä, olivatpa ne vastuullisuudestaan itse raportoivia suuryrityksiä tai velvoitteista vapaita pikkuyrityksiä. Tähän saakka vastuullisuutta yritystoiminnassa on voinut vain vaatia, mutta käytännössä vaikea valvoa.

Näemme, että kasvava osa vastuullisuutta on laadukkaasta tietosuojasta huolehtiminen. Kokemuksemme mukaan suuri osa yrityksistä ei vielä ymmärrä, että EU:n tietosuoja-asetus GDPR asettaa vaatimuksia lähes kaikille yrityksille. Asiakastieto Group huomioi asetuksen sekä henkilötietojen rekisteröijänä ja jalostajana, että palveluntarjoajana. Osana tätä valmistautumista olemme ostaneet sähköisen markkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän palveluita tuottavan Emaileri Oy:n. Emailerin avulla pystymme jatkossa muotoilemaan kohderyhmädataa ja sen hyödyntämistä asiakkaillemme entistä helpommin käytettäviksi ja tietoturvallisuuden näkökulmasta paremmiksi palvelukokonaisuuksiksi.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2017

Liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi yli 10 % ja oikaistun liikevoiton kasvavan prosentuaalisesti lähes samassa suuruusluokassa kuin liikevaihdon.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 8. marraskuuta 2017

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa noin 19 000 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 11 000. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2016 lopussa oli 170. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi.

Asiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire