Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Vahvan kasvun kvartaali

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 4.5.2016 klo 13.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Vahvan kasvun kvartaali

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi – maaliskuu 2016 lyhyesti:

– Liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 13,6 %.
– Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa), kasvua 17,7%.
– Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron (2,2 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
– Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,1 % (7,2 %)1.
– Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 64,3 % (57,9 %).
– Vapaa kassavirta oli 4,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).
– Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,09 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Ennakoitua nopeampi liikevaihdon kasvu tulee heijastumaan positiivisesti Yhtiön kannattavuuteen ja siten oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

AVAINLUVUT

1.1.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Liikevaihto 12,0 10,5 43,7
Liikevaihdon kasvu, % 13,6 1,6 5,6
Oikaistu käyttökate2 5,6 4,9 20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 47,0 46,2 47,0
Oikaistu liikevoitto2 5,0 4,3 18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 42,1 40,6 41,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 10,1 7,2 8,6
Vapaa kassavirta3 4,0 3,3 13,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 1,8 3,0 2,4

_____________________________________________________________________
1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.1.-31.3.2015 ja tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 %, vertailukaudella 1.1.-31.3.2015 4,8 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2016 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2015 -2,2 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa.

3 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2015 -1,4 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Asiakastieto Groupin tilikausi 2016 alkoi monesta eri lähteestä kertyneen liikevaihdon vahvan 13,6 % kasvun kvartaalilla. Tärkein kasvun komponentti oli edelleen uusia palveluita tuottava innovaatiokykymme, sillä uusien palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 10,1 prosenttiin. Tukea myynnin kasvuun saimme myös asiakasyritystemme liiketoiminnan vilkastumisesta eli volyymikehityksestä. Lisäksi entistäkin suurempi osa liikevaihdosta (64,3 %) muodostui jalostetuista palveluista.

Asiakastieto Groupin liikevaihto oli yhteensä 12,0 milj. euroa (10,5 milj. euroa), josta uusien palveluiden osuus oli 10,1 % (7,2 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla tuotealueilla, mutta selvästi voimakkaimmin kuluttajatietopalveluissa. Palvelumme ovat skaalautuvia ja tuotot kasvoivatkin kuluja nopeammin. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuus parani oikaistun liikevoiton ollessa 5,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa).

Näemme alati vahvistuvana trendinä talouden globalisoitumisen, jonka vaikutukset, mutta ennen kaikkea mahdollisuudet, ovat yhä useamman suomalaisyrityksen ulottuvilla. Kansainvälistymis-mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että yritystietoa on saatavilla kaikkialta maailmasta samassa muodossa, jossa yritykset ovat tottuneet sitä käyttämään. Tähän globaalin tiedon saatavuuteen Asiakastieto Group panostaa voimakkaasti vuonna 2016.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Ennakoitua nopeampi liikevaihdon kasvu tulee heijastumaan positiivisesti yhtiön kannattavuuteen ja siten oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 4. toukokuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group_osavuosikatsaus_Q1_2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2009723