Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2017: Trendi uusien palveluiden osuudessa liikevaihdosta kääntyi kasvuun

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.5.2017 klo 13.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2017: Trendi uusien palveluiden osuudessa liikevaihdosta kääntyi kasvuun

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi – maaliskuu 2017 lyhyesti:

–   Liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa), kasvua 15,6 %.
–   Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa), kasvua 9,3%.
–   Liikevoitto oli 5,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
–   Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,1 % (10,1 %).Trendi uusien palveluiden osuudessa liikevaihdosta kääntyi kasvuun.
–   Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 69,5 % (64,3 %).
–   Vapaa kassavirta oli 3,5 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
–   Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,25 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

AVAINLUVUT

1.1.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Liikevaihto 13,8 12,0 49,2
Liikevaihdon kasvu, % 15,6 13,6 12,5
Oikaistu käyttökate1 6,2 5,6 21,7
Oikaistu käyttökatemarginaali, %1 44,8 47,0 44,1
Oikaistu liikevoitto1 5,5 5,0 19,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1 39,8 42,1 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,1 10,1 7,4
Vapaa kassavirta2 3,5 4,0 17,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 1,8 1,8 2,2

____________________________________________________________________
1Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2017 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2016 -0,0 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa. Lisäksi tilikaudella 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

2 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2017 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2016 -0,1 milj. euro ja tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Asiakastieto Groupin liikevaihto jatkoi vahvassa 15,6 % kasvussa. Kasvua tuki myöhäinen pääsiäinen, jonka takia vuosineljänneksellä oli kolme ns. pankkipäivää enemmän kuin viime vuonna. Liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (12,0 milj. euroa). Asiakastieto Groupissa jatkuva palvelukehitys ja uudet palvelut ovat tärkein kasvun lähde. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että uusien palveluiden osuus liikevaihdoista kääntyi jälleen kasvuun ja oli nyt 8,1 %.

Oikaistu liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,3 % ja oli yhteensä 5,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Käyttökatteen kasvu on suunnitellusti hitaampaa kuin liikevaihdon, koska myynnin voimakkain kasvu painottuu palveluihin, joiden tuottamiseen tarvitaan oman tietokantamme ulkopuolelta ostettavaa tietoa.

Kuten jo aiemmin on todettu, vuoden 2017 näemme compliance-toiminnan automatisoinnin läpimurtona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimme tähän liittyen asiakkaidemme käyttöön mm. mahdollisuuden tarkistaa automaattisesti, onko henkilö verovelvollinen USA:ssa. Toisella vuosineljänneksellä laajennamme edelleen tarjoomaa palvelukokonaisuuksilla, jotka samalla tehostavat asiakasyritystemme compliance-prosesseja sekä vahvistavat ja yhdenmukaistavat niiden tarjoamaa asiakaskokemusta.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 5. toukokuuta 2017

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa noin 19 000 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 11 000. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2016 lopussa oli 170. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q1_2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire