Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2018: Kohti tietosuoja-asetuksen voimaantuloa

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 4.5.2018 klo 11.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2018: Kohti tietosuoja-asetuksen voimaantuloa

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi – maaliskuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 15,1 milj. euroa (13,8 milj. euroa), kasvua 8,9 %.
  • Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa), laskua 0,3 %.
  • Liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 1,3 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,6 % (15,0 %)1.
  • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 68,6 % (69,5 %).
  • Vapaa kassavirta oli 1,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,5 milj. euroa (-0,0 milj. euroa)2.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,27 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5 – 10 %) yläpäässä ja oikaistun käyttökatemarginaalin säilyvän lähes nykyisellä tasolla. Nämä näkymät eivät ota huomioon 24.4.2018 julkaistun yritysjärjestelyn vaikutuksia. Asiakastieto Group julkaisee päivitetyt tulevaisuuden näkymät, kun yritysjärjestely on toteutunut.

AVAINLUVUT

1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Liikevaihto 15,1 13,8 56,2
Liikevaihdon kasvu, % 8,9 15,6 14,3
Oikaistu käyttökate3 6,4 6,2 24,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, %3 42,6 44,8 44,2
Oikaistu liikevoitto3 5,5 5,5 21,7
Oikaistu liikevoittomarginaali, %3 36,4 39,8 38,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 9,6 15,0 14,6
Vapaa kassavirta2 1,5 3,5 16,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 1,9 1,8 2,1

____________________________________________________________________
1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.1.-31.3.2017 ja tilikaudelta 2017, on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että osuuksiin lasketaan mukaan viimeisen 24 kuukauden aikana lanseerattujen tuotteiden kokonaismyynti. Aikaisemmin osuus laskettiin viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella. Vanhan laskentakaavan mukaiset luvut ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2018 3,6 %, vertailukaudella 1.1.-31.3.2017 8,1 % ja tilikaudella 2017 9,2 %.

2Vapaan kassavirran laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.1.-31.3.2017 ja tilikaudelta 2017, on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että liiketoiminnan rahavirtaan ei enää lisätä maksettujen verojen vaikutusta. Vanhan laskentakaavan mukaiset luvut ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,5 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2017 3,5 milj. euroa ja tilikaudella 2017 20,3 milj. euroa. Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2018 -0,5 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2017 -0,0 milj. euroa ja tilikaudella 2017 -0,5 milj. euroa.

3Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2018 -1,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-31.3.2017 -0,0 milj. euroa ja tilikaudella 2017 -0,5 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli Asiakastieto Groupille kohtuullisen kasvun kvartaali. Liikevaihto kasvoi ohjeistuksen mukaisesti 8,9 % yhteensä 15,1 milj. euroon (13,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto pysyi samalla tasolla (5,5 milj. euroa) kuin viime vuonna, mutta sitä heikensivät kertaluonteiset, oikaisemattomat erät. Poikkeuksellisesti jo ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittuneen pääsiäisen takia myös ns. kauppapäiviä oli vähemmän kuin viime vuonna. Oikaistu käyttökate kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,4 %. Kasvua hidastivat kvartaalille tulleet ei-toistuvat, oikaisemattomat kustannukset.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä suuressa roolissa oli EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen. Asetuksen siirtymäaika päättyy toukokuussa 2018. Olemme yhteiskunnallisesti merkittävä rekisterinpitäjä ja palveluntarjoaja, joka pörssiyrityksenä on sitoutunut korkeat standardit täyttävään vastuullisuuteen. Vaadimme itseltämme täydellistä vaatimusten noudattamista ja olemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viimeistelleet valmiuttamme asetuksen voimaantuloon. Samalla olemme julkistaneet asiakkaillemme tarkoitetun GDPR-palvelun, jonka tarkoituksena on varmistaa paitsi vaatimusten mukainen toiminta, myös vahvistaa niiden vastuullisuusmielikuvaa ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvattaminen.

Raportointikauden päättymisen jälkeen 24.4.2018 olemme tiedottaneet päätöksestä yhdistyä pitkäaikaisen ruotsalaisen kumppanimme UC AB:n kanssa. Pidän yhdistymistä suurena mahdollisuutena kummankin yhtiön asiakkaille, omistajille ja työntekijöille, sillä yhdessä tulemme olemaan yksi johtavista pohjoismaisista digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden tuottajista. Yhdessä pystymme entistä paremmin panostamaan uuteen teknologiaan sekä tarjoamaan ristiin kehittämiämme palveluita ja ratkaisuja. Yhdistymisellä myös varmistamme, että voimme jatkossa tarjota mahdollisimman hyvin yhteensopivat palvelut myös niille strategisille asiakkaillemme, joilla on liiketoimintaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Lähtökohdat yhdistymiselle ovat vahvat, sillä arvopohjamme on yhteinen: sitoudumme korkeaan laatuun ja luotettavuuteen. Yhtiöillä on samanlainen liiketoimintamalli, yhteiset pohjoismaiset arvot, pitkät asiakassuhteet ja olemme molemmat sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyden suojaa.

Asiakastieto Groupin liikevaihdon ja kannattavuuden osalta toistamme alkuperäisen ohjeistuksen. Uudesta, yhdistyneestä yrityskokonaisuudesta emme tässä vaiheessa anna ohjeistusta.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5 – 10 %) yläpäässä ja oikaistun käyttökatemarginaalin säilyvän lähes nykyisellä tasolla. Nämä näkymät eivät ota huomioon 24.4.2018 julkaistun yritysjärjestelyn vaikutuksia. Asiakastieto Group julkaisee päivitetyt tulevaisuuden näkymät, kun yritysjärjestely on toteutunut.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 4. toukokuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 156. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q1_2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire