Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019: Integraatio etenee tavoitteiden mukaisesti

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.5.2019 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019: Integraatio etenee tavoitteiden mukaisesti

YHTEENVETO

Asiakastieto Group Oyj osti UC:n osakkeet 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja konserni-tuloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedot kausilta 1.1.-31.3.2018 ja 1.1.-30.6.2018 eivät sisällä UC:n lukuja.

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi – maaliskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (15,1 milj. euroa), kasvua 128,8 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 11,7 milj. euroa (6,4 milj. euroa), kasvua 82,9 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 11,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa), kasvua 74,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,8 milj. euroa (5,6 milj. euroa), kasvua 75,2 %.
 • Liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,2 milj. euron (1,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 2,8 milj. euron (0,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelykuluista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,4 % (9,6 %).
 • Vapaa kassavirta oli 7,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,6 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,21 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,21 euroa)1.

AVAINLUVUT

1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Liikevaihto 34,5 15,1 98,1
Liikevaihdon kasvu, % 128,8 8,9 74,6
Liikevoitto 6,7 4,2 16,7
Liikevoittomarginaali, % 19,3 27,7 17,0
Oikaistu käyttökate 11,7 6,4 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,0 42,6 36,8
Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta 11,2 6,4 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman
IFRS 16 -vaikutusta, %
32,4 42,6 36,8
Oikaistu liikevoitto 9,8 5,6 32,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 28,5 37,2 32,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,4 9,6 8,8
Vapaa kassavirta 7,3 1,5 15,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x  

3,0

1,9 pro forma
3,3

____________________________________________________________________
1Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja, eikä niiden verovaikutusta.

Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistaakseen 29.6.2018 toteutuneen UC:n hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2018 esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä osavuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän osavuosikatsauksen Liitteessä 1.

Pro forma -yhteenvedon luvut vertailukausilta 1.1.-31.3.2018 ja 1.1.-31.12.2018 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Toisen vuosipuoliskon 1.7.-31.12.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.

Pro forma tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (32,8 milj. euroa), kasvua 5,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,7 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 11,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa), kasvua 26,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 28,5 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 11,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa), kasvua 20,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 22,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,8 milj. euroa (8,3 milj. euroa), kasvua 18,5 %.
 • Liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,4 milj. euron (1,0 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 2,8 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,4 % (6,7 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,13 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,22 euroa)1.

PRO FORMA -AVAINLUVUT

1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Liikevaihto 34,5 32,8 134,3
Liikevaihdon kasvu, % 5,2 n/a 3,6
Liikevoitto 6,7 4,5 19,2
Liikevoittomarginaali, % 19,3 13,6 14,3
Oikaistu käyttökate 11,7 9,3 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,0 28,2 31,3
Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta 11,2 9,3 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman
IFRS 16 -vaikutusta, %
32,4 28,2 31,3
Oikaistu liikevoitto 9,8 8,3 37,7
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 28,5 25,3 28,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,4 6,7 7,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 3,0 n/a 3,3

____________________________________________________________________
1Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja, eikä niiden verovaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Asiakastieto Group kasvoi ennakoidusti. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 7,7 % yhteensä 34,5 milj. euroon. Konsernin liikevaihdon kasvua kertyi eritoten molemmilla markkinoilla Risk Decisions -liiketoiminta-alueen kuluttajaluottotietopalveluista. Lisäksi konsernin liikevaihtoa kasvattivat lanseeratut uudet palvelut, joiden osuus ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 4,4 %. Palvelukehitys oli kuitenkin integraatiovaiheesta johtuen aiempiin vuosineljänneksiin verrattuna vähäisempää.

Oikaistu käyttökate, ilman IFRS 16 -vaikutusta, kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti 22,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ollen 11,2 milj. euroa ja sitä kasvattivat skaalautuvan liiketoimintamallin lisäksi muun muassa IT-kulujen merkittävä lasku sekä henkilöstökustannusten alempi taso, joka aiheutui tehostamistoimista ja avoimien positioiden korkeasta määrästä.

Vuosi 2019 on lähtenyt käyntiin positiivisin odotuksin. Asiakkaidemme tarve hyödyntää tarjoamiamme palveluita omissa liiketoimintapäätöksissään kasvaa edelleen. Vahvan markkina-asemamme, luotettavien brändiemme ja asiakaslähtöisten palveluidemme ansiosta olemme hyvissä asemissa. Intensiivisen integraatiovaiheen jälkeen olemme päässeet taas keskittymään palveluidemme kehittämiseen, asiakkaidemme entistä parempaan palvelemiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Mittaamme integraation onnistumista kolmella osa-alueelle strategisten teemojemme mukaisesti: Osaava ja asiantunteva henkilöstö, asiakaskokemuksen parantaminen ja tehokas palvelukehitys. Alkuperäinen arvioimme yhdistymisen kautta syntyvistä yhteensä vähintään 17 miljoonan euron kustannus-, myynti- ja investointisynergioista vuoden 2021 loppuun mennessä etenee   integraatiosuunnitelman mukaisesti.

Asiakastiedon Kiinteistö- ja vakuustietopalvelukokonaisuus laajenee kuluvana vuonna kattaen jatkossa myös huoneistotietopalvelut, asuntojen vaihdantaan liittyvät palvelut sekä asuntojen hinta-arviopalvelut pankeille. Olemme tuomassa Suomen markkinoille Ruotsissa jo käytössä olevaa Tambur-palveluportaalia vastaavan palvelun.  Palvelun ansiosta välittäjä ja pankit voivat hoitaa aiemmin puheluita, sähköposteja ja tapaamisia vaatineen tiedonvaihdon ja kauppojen teon yhteisen palveluportaalin avulla.  Vastaava palvelu on ollut menestys Ruotsissa, koska se vähentää merkittävästi välittäjien ja pankkien käyttämää aikaa, eikä kauppoja tarvitse tehdä pankkien konttoreissa.

Lisäksi palvelukehityksessä on keskitytty muun muassa EU:n uutta PSD2-maksupalveludrektiiviä hyödyntäviin palveluihin ja tulotietojen käsittelyyn liittyvän Tuloälyn rakentamiseen. Tuloäly, joka tuotiin markkinoille vuoden 2019 alussa, on koneoppiva ratkaisu tulotietojen todentamiseen esimerkiksi lainahakemusten käsittelyssä.

Yhtenäisen yrityskulttuurin rakentamisen aloitimme viime vuoden puolella ja työ jatkuu kuluvana vuonna. Konkreettisena osoituksena tästä työstä olemme perustaneet yrityskulttuuriryhmän, jonka tavoitteena on kevään aikana luoda ehdotus yhtiön yhteisiksi arvoiksi ja toimintatavoiksi. Näitä toimintatapoja voimme käyttää päivittäisessä työssämme sekä sisäisesti että asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Vuoden 2018 aikana määrittelimme yritysvastuumme olennaisimmat teemat. Ne ovat luottamuksen ylläpitäminen markkinoilla, tarpeisiin sopiva ja jatkuvasti kehittyvä tarjonta, kilpailukyvyn kehittäminen, kiinnostava sijoituskohde ja hyvä yrityskansalaisuus. Pörssitiedotteen mukaisesti julkaisemme selvityksen ei-taloudellisista tiedoista vuodelta 2018 sijoittajasivuillamme viimeistään kesäkuun 2019 lopussa. Paitsi että toimimme yhtiönä vastuullisesti, meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisella ja kestävällä tavalla tuomalla markkinoille yritysvastuuta tukevia palveluita.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2019 olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) keskivaiheilla tai hieman sen alapuolella verrattuna edellisen vuoden pro forma -liikevaihtoon.

Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatteen ilman IFRS 16 -siirtymän vaikutusta kasvavan vuonna 2019 prosentuaalisesti liikevaihdon kasvua nopeammin verrattuna edellisen vuoden pro forma -oikaistuun käyttökatteeseen.

Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2019 korkeammat kuin edellisenä vuonna pro forma -perusteisesti.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen ja Ruotsin talouden sekä konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa Yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.

Helsingissä 10. toukokuuta 2019

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Asiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q1_2019


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire