Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020: Vahva kasvu jatkui rajusti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.5.2020 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020: Vahva kasvu jatkui rajusti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

YHTEENVETO

Tammi – maaliskuu 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 37,6 milj. euroa (34,5 milj. euroa), kasvua 9,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,4 %).
  • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,4 milj. euroa (11,7 milj. euroa), kasvua 5,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,9 %).
  • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 10,5 milj. euroa (9,8 milj. euroa), kasvua 6,3 %.
  • Liikevoitto oli 7,1 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,3 milj. euron (3,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,0 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,4 % (4,4 %).
  • Vapaa kassavirta oli 7,3 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,20 euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,29 euroa) 1.

AVAINLUVUT

         
    1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
         
Liikevaihto   37,6 34,5 146,0
Liikevaihdon kasvu, %   9,0 128,8 48,7
Liikevoitto   7,1 6,7 27,8
Liikevoittomarginaali, %   18,9 19,3 19,0
Oikaistu käyttökate   12,4 11,7 51,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %   33,0 34,0 35,3
Oikaistu liikevoitto   10,5 9,8 42,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %   27,8 28,5 29,2
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %   4,4 4,4 4,0
Vapaa kassavirta   7,3 7,3 32,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x   2,8  

3,0

2,9

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Koronaviruspandemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat kääntäneet talousennusteet ennennäkemättömän voimakkaasti alaspäin niin Suomessa kuin muuallakin. Tähän mennessä vaikutukset Asiakastieto Groupin liiketoimintaan ovat olleet vähäisiä ja liikevaihtomme kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vakaasti ollen 37,6 milj. euroa (34,1 milj.) eli kasvua viime vuoteen verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein kertyi 10,4 %.

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikutti SME and Consumers -liiketoiminta-alueen kehitys, jota vauhditti erityisesti Proff-liiketoiminnan hankinta, mutta osaltaan myös liiketoiminta-alueen positiivinen kehitys etenkin Ruotsin markkinoilla. Myös Risk Decisions -liiketoiminta-alue kehittyi edelleen positiivisesti, jonka lisäksi kasvua vauhditti Digital Processes -liiketoiminta-alueen vahva kasvu painottuen Suomen markkinoille. Sen sijaan Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui molemmilla markkinoilla.

Oikaistu käyttökate kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 6,9 % ollen 12,4 milj. euroa (11,6 milj.). Kannattavuuskehitys jäi liikevaihdon kasvuvauhtia alemmalle tasolle johtuen heinäkuussa 2019 hankitun Proff-liiketoiminnan käyttökatemarginaalia laimentavasta vaikutuksesta, tilauspalveluiden asiakaskannan kasvattamiseen tähtäävistä markkinointipanostuksista sekä lisääntyneistä IT-kuluista. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,3% ja oli 10,5 milj. euroa (9,8 milj.). Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä ollen 4,4 %.

Kukaan ei olisi osannut ennustaa vuoden alussa, että ensimmäinen vuosineljännes tulee päättymään vallitsevaan poikkeustilanteeseen. Tilanne on poikkeuksellinen ja eroaa muista aikaisemmista taantumista, minkä vuoksi näkyvyys loppuvuodelle on melkein olematon. Asiakastiedon osalta näemme sekä positiivisia että negatiivisia tekijöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme. Taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen pienentää palveluidemme käyttöä, mutta toisaalta taas esimerkiksi lainojen uudelleenjärjestelyt ja kasvanut likviditeettitarve lisäävät palveluidemme kysyntää. Nopeat muutokset sääntely-ympäristössä, kuten Suomen hallituksen esitys kaikkien kuluttajaluottojen korkokaton tilapäisestä laskemisesta 10 prosenttiin, lisäävät epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Tilanteen epätavallisuuden vuoksi taloudellisia kokonaisvaikutuksia on mahdoton ennustaa. Tämän vuoksi Asiakastieto Group ilmoitti 27.3.2020 luopuvansa toistaiseksi taloudellisesta ohjeistuksesta vuodelle 2020.

Talouden kannalta olemme rakentaneet erilaisia skenaarioita ymmärtääksemme poikkeustilanteen tuomat mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Olemme ryhtyneet ennakoivasti turvaamaan liiketoimintaamme varmistamalla taloudellisen kestävyyden kaikkina aikoina. Haluamme olla auttamassa asiakkaitamme palveluillamme tämänkin vaiheen yli ja vastata tässä tilanteessa syntyviin erityisiin asiakastarpeisiin. Jatkamme samalla pitkäjänteistä palveluiden ja IT-platformin kehitystä.

Olemme tuoneet Ruotsin markkinoille muun muassa ID Protection for Companies -palvelun, joka seuraa ja ilmoittaa yritysten perus- ja taloustiedoissa tapahtuneista muutoksista pitäen yrityksen tietoisena liiketoimintaansa liittyvistä rekisteritietojen muutoksista. Lisäksi Asiakastieto alkaa Suomessa kirjata yritysten maksuhäiriömerkintöjen yhteyteen lisätietoa siitä, että merkintä on koronaepidemian aiheuttama. Näin luottotiedot antavat kattavamman kuvan maksukyvyttömyyden perusteesta ja kestosta. Vahva kokemuksemme pohjoismaisista markkinoista avaa uusia palvelukehitysmahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä alkuvuonna Suomessa lanseerattu, uudistettu Omatieto.fi-palvelu, jossa on hyödynnetty Ruotsin markkinoiden kokemusta lähes puolesta miljoonasta kuluttaja-asiakkaasta.

Tarvitaan myös toimia ja suunnitelmia kriisistä ulospääsyyn. Tässä on vahvasti mukana Asiakastieto Groupissa syksyllä 2019 aloitettu strategiatyö Popcorn 2023, jonka tulos julkaistaan kuluvana keväänä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö antoi 27.3.2020 pörssitiedotteen, jolla se peruutti vuoden 2020 taloudellisen ohjeistuksen.

Johtuen COVID-19 -pandemiasta Pohjoismaat ovat valtiotasolla asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia. Tässä tilanteessa on mahdotonta ennustaa luotettavasti tämän potentiaalisia vaikutuksia Asiakastieto Groupin liikevaihtoon ja oikaistuun käyttökatteeseen. Tilanteen odotetaan vaikuttavan myös investointitasoon alentavasti.

Vuosi 2020 on alkanut vahvasti, mutta yleisen taloudellisen tilanteen ja alentuneen asiakasaktiivisuuden odotetaan kuitenkin vähentävän kysyntää markkinoilla ja vaikuttavan myös Asiakastiedon palveluiden kysyntään. Koska vaikutuksia kysyntään ja vallitsevan tilanteen kestoa ei tiedetä, tarkkoja vaikutuksia ei voida arvioida. Epävarmojen näkymien vuoksi sopeutamme budjetoituja kiinteitä kustannuksiamme 5 miljoonalla eurolla loppuvuoden aikana varmistaaksemme lyhyen ajan kannattavuuden ja kassavirran. Jatkamme panostamista palvelu- ja ohjelmistokehitykseen valmistautuen kuitenkin uudelleen priorisoimaan kehityssalkkua lyhyen ajan kassavirran turvaamiseksi taloudellisen ympäristön sitä vaatiessa.

Kun näkyvyys taloudellisen toiminnan kehityksestä Asiakastiedon päämarkkinoilla paranee ja merkittävät epävarmuustekijät ovat hälvenneet, Asiakastieto päivittää tulevaisuuden näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen. 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Asiakastieto Group järjestää perjantaina 8.5.2020 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/asiakastieto/asiakastieto_2020_0508_q1/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 390530

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Asiakastiedon sijoittajasivuilla klo 13.45 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 8. toukokuuta 2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.