Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018: Asiakastieto ja UC rakentavat yhdessä vahvemman tulevaisuuden

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 31.8.2018 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018: Asiakastieto ja UC rakentavat yhdessä vahvemman tulevaisuuden

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

UC:n hankinta

Asiakastieto Group Oyj tiedotti 24.4.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen yhdistymisestä UC AB:n kanssa. Yhdistyminen toteutettiin siten, että Asiakastieto Group Oyj osti UC:n osakkeet. Asiakastieto Group Oyj:n ja UC AB:n yhdistyminen toteutui tiedotetusti toisen vuosineljänneksen aikana 29.6.2018, jonka seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta. Yhdistymisen ajankohdasta johtuen Asiakastieto Group Oyj:n puolivuosikatsauskauden konsernituloslaskelma ei sisällä UC:n konsernituloslaskelmatietoja. Tarkempia tietoja hankinnan vaikutuksista konsernin taseeseen on esitetty tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.3. Yrityshankinnat.

UC on yksi Ruotsin johtavista tietopalveluyrityksistä. Yhtiö tarjoaa pitkälle jalostettuja yritystietoja ja kattavia luottotietoja sekä kuluttajista että yrityksistä. UC:n palveluiden avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä luotettavampia päätöksiä. Yhtiö tarjoaa tuotteita ja palveluja riskien hallintaan, päätöksentekoon sekä myyntiin ja markkinointiin. UC:n asiakaskunta muodostuu pankki- ja rahoituslaitoksista, muista yrityksistä, yksityishenkilöistä ja julkisesta sektorista. UC:n liikevaihto vuonna 2017 oli 73,6 milj. euroa sekä IFRS-oikaisuilla ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate 18,3 milj. euroa.

Havainnollistaakseen yrityskaupan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ja 30.6.2018 päättyneeltä puolivuosikatsauskaudelta esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä puolivuosikatsauksen kohdissa, jossa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteet on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen liitteessä 1.

Konsernin uusi organisaatiorakenne

Asiakastieto Groupin hallitus päätti 20.6.2018 uudesta organisaatiorakenteesta. Asiakastieto Groupin uusi organisaatio muodostuu 1.7.2018 alkaen kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä. Liiketoiminta-alueet vastaavat konsernin palvelutarjonnasta ja liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt oman vastuualueensa toimintojen ja liiketoimintaprosessien tuottamisesta, ylläpidosta ja aktiivisesta kehittämisestä. Liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt ovat Sales Units, Marketing and Communications, IT and Technology, HR ja Finance.

Konsernin uudet liiketoiminta-alueet

Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintaan, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen ja tiedon hankintaan asiakkaista sekä asiakkaiden tunnistamiseen.

Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, rekistereiden päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.

Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksestä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.

SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin sekä muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

YHTEENVETO

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti – kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (14,4 milj. euroa), kasvua 8,9 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 6,6 milj. euroa (6,6 milj. euroa), kasvua 0,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 5,7 milj. euroa (5,9 milj. euroa), laskua 2,4 %1.
 • Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 4,6 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,5 % (15,6 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 71,5 % (70,6 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 2,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (0,29 euroa).

Tammi – kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 30,8 milj. euroa (28,3 milj. euroa), kasvua 8,9 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,0 milj. euroa (12,8 milj. euroa), kasvua 2,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,4 milj. euroa (11,4 milj. euroa), laskua 0,7 %1.
 • Liikevoitto oli 5,2 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 5,9 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista    0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,1 % (15,3 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 71,0 % (70,0 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 4,0 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,57 euroa).

AVAINLUVUT

  1.4. –   1.4. –   1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Liikevaihto 15,7 14,4 30,8 28,3 56,2
Liikevaihdon kasvu, % 8,9 12,2 8,9 13,8 14,3
Liikevoitto 1,0 5,8 5,2 11,2 21,2
Liikevoittomarginaali, % 6,3 40,0 16,8 39,7 37,8
Oikaistu käyttökate5 6,6 6,6 13,0 12,8 24,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, %5 42,0 45,5 42,3 45,2 44,2
Oikaistu liikevoitto1, 5 5,7 5,9 11,4 11,4 22,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1, 5 36,6 40,8 36,9 40,4 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %2 10,5 15,6 10,1 15,3 14,6
Vapaa kassavirta4 2,4 3,9 4,0 7,4 16,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x6 pro forma
3,6
2,0 pro forma
3,6
2,1 2,1

____________________________________________________________________
1Oikaistun liikevoiton laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.4.-30.6.2017, puolivuotiskaudelta 1.1.-30.6.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.4.2018 alkaen siten, että oikaistavana eränä huomioidaan myös yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut.

2Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.4.-30.6.2017, puolivuotiskaudelta 1.1.-30.6.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että osuuksiin lasketaan mukaan viimeisen 24 kuukauden aikana lanseerattujen tuotteiden kokonaismyynti. Aikaisemmin osuus laskettiin viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella. Vanhan laskentakaavan mukaiset luvut ovat toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2018 1,6 %, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 10,4 %, puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 2,6 %, vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 9,2 % ja tilikaudella 2017 9,2 %.

3 Emaileri Oy:n palvelut on luettu 1.4.2018 lähtien jalostettuihin palveluihin ja ensimmäisen vuosineljänneksen raportoituun jalostettujen palveluiden osuuteen on lisätty takautuvasti Emaileri Oy:n palvelut.

4Vapaan kassavirran laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.4.-30.6.2017, puolivuotiskaudelta 1.1.-30.6.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että liiketoiminnan rahavirtaan ei enää lisätä maksettujen verojen vaikutusta. Vanhan laskentakaavan mukaiset luvut ovat toisella vuosineljänneksellä 3,4 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 5,5 milj. euroa, puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 5,8 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 9,0 milj. euroa ja tilikaudella 2017 20,3 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2018 -1,7 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa, puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 -2,2 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa ja tilikaudella 2017 -0,5 milj. euroa.

5Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä: Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut, irtisanomisiin liittyvät maksut, maksut vahingonkorvauksista sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut. Edellä mainittujen vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määrä oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2018 4,6 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 0,1 milj. euroa, puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 5,9 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 0,1 milj. euroa ja tilikaudella 2017 0,5 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto esitetään lisäksi ilman yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja.

6 Toisen vuosineljänneksen ja katsauskauden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla 30.6.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma -oikaistulla käyttökatteella.

Pro forma huhti – kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 34,1 milj. euroa (31,9 milj. euroa), kasvua 6,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,6 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 9,7 milj. euroa (10,1 milj. euroa), laskua 4,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,0 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 8,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa), laskua 6,8 %.
 • Liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,8 milj. euron (0,7 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 2,7 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,2 % (9,0 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,17 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,26 euroa)1.

Pro forma tammi – kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 66,9 milj. euroa (63,9 milj. euroa), kasvua 4,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 8,0 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 19,0 milj. euroa (20,8 milj. euroa), laskua 8,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,9 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 17,0 milj. euroa (19,2 milj. euroa), laskua 11,7 %.
 • Liikevoitto oli 7,7 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,8 milj. euron (6,0 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 5,5 milj. euron (5,6 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,5 % (8,7 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,17 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,35 euroa)1.

PRO FORMAAVAINLUVUT

  1.4. –   1.4. –   1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Liikevaihto 34,1 31,9 66,9 63,9 129,6
Liikevaihdon kasvu, % 6,8 n/a 4,7 n/a n/a
Liikevoitto 3,2 5,8 7,7 7,6 20,9
Liikevoittomarginaali, % 9,5 18,2 11,5 11,9 16,1
Oikaistu käyttökate 9,7 10,1 19,0 20,8 43,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 28,5 31,7 28,3 32,6 33,2
Oikaistu liikevoitto 8,7 9,3 17,0 19,2 39,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 25,5 29,2 25,4 30,1 30,6
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,2 9,0 7,5 8,7 8,3
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x2 3,6 n/a 3,6 n/a n/a

____________________________________________________________________
1Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

2Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla Asiakastieto Groupin 30.6.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma oikaistulla käyttökatteella.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Vuoden 2018 toinen neljännes oli Asiakastieto Groupille kasvun näkökulmasta vakaa, mutta liiketoiminnan tulevan kehityksen kannalta poikkeuksellinen. Toteutettu yhdistyminen UC AB:n kanssa tulee enemmän kuin kaksinkertaistamaan liikevaihtomme. Yhdistymisestä aiheutuvilla kertaluonteisilla transaktiokustannuksilla oli merkittävä vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 8,9 %, yhteensä 15,7 milj. euroon (14,4 milj. euroa). Liikevoitto oli yhdistymiseen liittyvien kertaluonteisten yritysjärjestely- ja integraatiokulujen jälkeen 1,0 milj. euroa (5,8 milj. euroa).

Yhdistyminen UC:n kanssa luo Asiakastieto Groupille hyvät mahdollisuudet jatkaa yhtenä digitaalisten palvelujen ja tietoinnovaatioiden johtavista tuottajista. Nyt meillä on entistä vahvempi osaamispohja ja enemmän resursseja, mikä nopeuttaa innovatiivisten ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittämistä. Meillä on myös paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuudessa esimerkiksi digitaalisiin innovaatioihin, datan jalostamiseen ja tekoälyyn. Integraatiotyö etenee suunnitellusti ja pyrimme siihen, että uusi, yhdistynyt organisaatio on toiminnassa 1.10.2018.

Meillä on yli satavuotinen kokemus ja palvelukehityshistoria maksuhäiriöriskin ennustamisessa. Jatkossa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme palveluita myös riskinhallinnan toiseen ulottuvuuteen, tappioiden minimoimiseen mm. auttamalla heitä arvioimaan luotettavasti ja ajantasaisesti vakuuksien, kuten kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvoa. Isännöitsijäntodistukseen sisältyvää huoneistotietoa digitaalisessa muodossa taloyhtiöltä pankeille automatisoidusti siirtävä palvelumme on jo tänä keväänä testattu onnistuneesti tuotantoaineistolla yhdessä pilottipankkina toimineen Nordean kanssa.  Kattavat digitaaliset taloyhtiö- ja huoneistotietopalvelut pankeille ja kiinteistönvälittäjille viedään tuotantoon vuoden 2018 aikana.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa toimintaympäristönsä pysyvän vakaana vuonna 2018 sen tärkeimmillä markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa ja että se pystyy käynnistämään tilikauden toisella vuosipuoliskolla toimenpiteitä aloittaakseen UC AB:n kanssa toteutetusta yhdistymisestä saatavien synergiaetujen hyödyntämisen.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen ja Ruotsin talouden sekä Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto ja UC yhdistyivät 29.6.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Asiakastieto Group Oyj_Puolivuosikatsaus_2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire