Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019: Pohjoismainen kasvu jatkuu

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.8.2019 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019: Pohjoismainen kasvu jatkuu

YHTEENVETO

Asiakastieto Group Oyj osti UC:n osakkeet 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja konserni-tuloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tämän puolivuosikatsauksen vertailutiedot ajalta 1.1.-30.6.2018 eivät sisällä UC:n lukuja.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti – kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 35,6 milj. euroa (15,7 milj. euroa), kasvua 126,1 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,2 milj. euroa (6,6 milj. euroa), kasvua 84,8 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 11,7 milj. euroa (6,6 milj. euroa), kasvua 76,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,2 milj. euroa (5,7 milj. euroa), kasvua 59,5 %.
 • Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 4,1 milj. euron (4,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 2,7 milj. euron (0,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelykuluista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista.
 • UC KYC -palvelu suljettiin Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (10,5 %).
 • Vapaa kassavirta oli 5,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,5 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,00 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,00 euroa) 1.

Tammi – kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 70,1 milj. euroa (30,8 milj. euroa), kasvua 127,4 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 24,0 milj. euroa (13,0 milj. euroa), kasvua 83,8 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 22,9 milj. euroa (13,0 milj. euroa), kasvua 75,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 19,0 milj. euroa (11,4 milj. euroa), kasvua 67,2 %.
 • Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 7,3 milj. euron (6,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 5,5 milj. euron (0,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelykuluista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista.
 • UC KYC -palvelu suljettiin Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,2 % (10,1 %).
 • Vapaa kassavirta oli 12,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,2 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,20 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,21 euroa) 1.

AVAINLUVUT

  1.4. 1.4. 1.1. 1.1. 1.1.
Miljoonaa euroa 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
           
Liikevaihto 35,6 15,7 70,1 30,8 98,1
Liikevaihdon kasvu, % 126,1 8,9 127,4 8,9 74,6
Liikevoitto 5,0 1,0 11,7 5,2 16,7
Liikevoittomarginaali, % 14,1 6,3 16,7 16,8 17,0
Oikaistu käyttökate 12,2 6,6 24,0 13,0 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,3 42,0 34,2 42,3 36,8
Oikaistu käyttökate ilman
IFRS 16 -vaikutusta
11,7 6,6 22,9 13,0 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman
IFRS 16 -vaikutusta, %
32,8 42,0 32,6 42,3 36,8
Oikaistu liikevoitto 9,2 5,7 19,0 11,4 32,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 25,8 36,6 27,1 36,9 32,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,0 10,5 4,2 10,1 8,8
Vapaa kassavirta 5,3 2,4 12,6 4,0 15,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x  

3,2

pro forma
3,6
 

3,3

pro forma
3,6
pro forma
3,3

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistaakseen 29.6.2018 toteutuneen UC:n hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä puolivuosikatsauk-sessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2018 esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä puolivuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen Liitteessä 1.

Pro forma -yhteenvedon luvut vertailukausilta 1.1.-30.6.2018 ja 1.1.-31.12.2018 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Toisen vuosipuoliskon 1.7.-31.12.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.

Pro forma huhti – kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 35,6 milj. euroa (34,1 milj. euroa), kasvua 4,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,8 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,2 milj. euroa (9,7 milj. euroa), kasvua 25,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 26,5 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 11,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa), kasvua 20,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 20,8 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,2 milj. euroa (8,7 milj. euroa), kasvua 5,5 %.
 • Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 1,4 milj. euron (2,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 2,7 milj. euron (2,7 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • UC KYC -palvelu suljettiin Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (8,2 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,08 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,17 euroa)1.

Pro forma tammi – kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 70,1 milj. euroa (66,9 milj. euroa), kasvua 4,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,7 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 24,0 milj. euroa (19,0 milj. euroa), kasvua 26,3 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 27,5 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 22,9 milj. euroa (19,0 milj. euroa), kasvua 20,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 21,6 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 19,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa), kasvua 11,8 %.
 • Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 1,8 milj. euron (3,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 5,5 milj. euron (5,5 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • UC KYC -palvelu suljettiin Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,2 % (7,5 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,21 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,39 euroa)1.

PRO FORMA -AVAINLUVUT

  Toteuma
1.4.
1.4. Toteuma
1.1.
1.1. 1.1.
Miljoonaa euroa 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
           
Liikevaihto 35,6 34,1 70,1 66,9 134,3
Liikevaihdon kasvu, % 4,2 6,8 4,7 4,7 3,6
Liikevoitto 5,0 3,2 11,7 7,7 19,2
Liikevoittomarginaali, % 14,1 9,5 16,7 11,5 14,3
Oikaistu käyttökate 12,2 9,7 24,0 19,0 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,3 28,5 34,2 28,3 31,3
Oikaistu käyttökate ilman
IFRS 16 -vaikutusta
11,7 9,7 22,9 19,0 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman IFRS 16 -vaikutusta, % 32,8 28,5 32,6 28,3 31,3
Oikaistu liikevoitto 9,2 8,7 19,0 17,0 37,7
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 25,8 25,5 27,1 25,4 28,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,0 8,2 4,2 7,5 7,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 3,2 3,6 3,3 3,6 3,3

1 Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Asiakastieto Group kasvaa ja laajenee. Heinäkuun alussa päätökseen saatettu Proff-yrityskauppa lujittaa Asiakastiedon markkina-asemaa Pohjoismaiden vahvimpana toimijana yritystietopalveluiden freemium-segmentissä. Yrityskaupan myötä Asiakastiedon Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yritystietopalveluissa on yhteensä noin 6,5 miljoonaa yksittäistä kävijää kuukausitasolla.

Toisella vuosineljänneksellä kasvumme oli maltillisella tasolla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 5,8 % yhteensä 35,6 milj. euroon (34,1 milj. euroa). Konsernin liikevaihtoa vauhdittivat edelleen molempien markkinoiden Risk Decisions -liiketoiminta-alueen kuluttajaluottotietopalvelut. Samanaikaisesti konsernin liikevaihtoa kasvattivat uudet palvelut, joiden osuus toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 4,0 %. Kaiken kaikkiaan lanseerattujen palveluiden määrä oli toisella vuosineljänneksellä tavoitteidemme mukainen jatkaen määrätietoista työtämme asiakastarpeisiin sopivalla ja jatkuvasti kehittyvällä palvelutarjonnalla.

Oikaistu käyttökate, ilman IFRS 16 -vaikutusta, jatkoi vertailukelpoisin valuuttakurssein voimakasta 20,8 % kasvua ollen 11,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Käyttökatetta kasvattivat muun muassa synergiatoimenpiteiden tuottama kustannustehokkuus, alentuneet IT-kustannukset sekä odotettua alhaisemmat henkilöstökustannukset, johon vaikuttivat edelleen avoimien työtehtävien ennakoitua korkeampi määrä.

Proff-yrityshankinnan yhteydessä Asiakastieto Group päivitti 1.7.2019 aiemmin julkistamansa tulevaisuuden näkymät, jotka eivät sisältäneet yrityshankinnan vaikutuksia. Päivitetyt tulevaisuuden näkymät huomioivat myös Ruotsin kruunun heikentymisen odotetut vaikutukset konsernin koko tilikauden euromääräisiin lukuihin.

Viimeistään syyskuussa 2019 kaikkien eurooppalaisten pankkien olisi pystyttävä tarjoamaan avoimen rajapinnan kautta pääsy pankkitilien tietoihin, kun asiakas niin haluaa. Syynä tähän on maksupalveludirektiivi PSD2, joka astui voimaan viime vuonna. Luottopäätöksen tueksi voimme tarjota jo nyt ison määrän tietoa, mutta erityisesti kuluttajan maksukyvyn arviointiin sitä tarvitaan lisää. Tähän PSD2-palvelumme tuo apua, sillä kuluttajan suostumuksella hänen tilitietonsa voidaan jatkossa ottaa osaksi digitaalisia, automatisoituja prosesseja. Tilitapahtumat auttavat tulotiedon varmentamisessa ja maksuvaran laskemisessa mm. lainanmyöntämisen yhteydessä. Yhteiskunnallisesti palvelu on suora apu ylivelkaantumisen ehkäisyyn näissä kuluttajalle tärkeissä asiointiyhteyksissä.

Asiakastiedon toiminnan vastuullisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen ovat yhtiön menestyksen elinehto. Yritysvastuun seuranta ja jatkuva kehittäminen palvelevat kaikkien sidosryhmiemme tarpeita. Julkaisimme katsauskaudella ensimmäisen selvityksen muusta kuin taloudellisesta tiedosta. Raportti kuvaa Asiakastiedon vuoden 2018 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta sekä havainnollistaa, kuinka Asiakastieto ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Paitsi että toimimme yhtiönä vastuullisesti, haluamme auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisella ja kestävällä tavalla tarjoamalla yritysvastuuta tukevia palveluitamme.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2019 olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) keskivaiheilla verrattuna edellisen vuoden pro forma -liikevaihtoon.

Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatteen ilman IFRS 16 -siirtymän vaikutusta kasvavan vuonna 2019 prosentuaalisesti liikevaihdon kasvua nopeammin verrattuna edellisen vuoden pro forma -oikaistuun käyttökatteeseen.

Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2019 korkeammat kuin edellisenä vuonna pro forma -perusteisesti.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Asiakastieto Groupin toimintamaiden  talouden sekä konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.

Helsingissä 8. elokuuta 2019

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Liite