Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2020–2023: Luomme arvoa rakentamalla luottamusta arkeen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.5.2020 KLO 13.00

Asiakastieto Groupin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2020–2023: Luomme arvoa rakentamalla luottamusta arkeen

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt yrityksen uuden strategian vuosille 2020-2023 sekä strategiset ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Asiakastieto tähtää liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvuun vahvistamalla nykyistä asemaansa ja tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin luottotietojen ja yritystietojen alueella sekä dataan liittyvien prosessien digitalisoinnissa. Innovaatioihin keskittyminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavan innovatiivisen organisaation sekä pohjoismaisen alustan rakentaminen mahdollistavat sen, että Asiakastieto pystyy saavuttamaan nämä tavoitteet.

“Olen todella innostunut uudesta strategiasta ja tulevista mahdollisuuksista”, CEO Jukka Ruuska toteaa. “Aiomme määrätietoisesti kasvattaa liiketoimintaamme innovaatioiden ja digitalisaation avulla sekä kehittämällä uusia palveluja ja IT-alustaa. Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava kumppani luotto- ja yritystietojen alalla sekä ensisijainen vaihtoehto dataan liittyvien prosessien digitalisoinnissa. Avaimet Asiakastiedon menetykseen ovat asiantunteva ja sitoutunut henkilöstö, innovatiivinen kulttuuri ja luottamus. Uuden strategiamme avulla pyrimme jatkamaan vahvaa kasvua ja kasvattamaan kannattavuutta.”  

Asiakastiedon tarkoituksena on rakentaa luottamusta arkeen. Jalostamme dataa tiedoksi ja ymmärrykseksi, jota jaamme ratkaisujemme ja palveluidemme välityksellä. Ratkaisumme perustuvat eri osapuolten vuorovaikutukseen rakentaen luottamusta arkeen ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välillä. Olemme yli sadan vuoden ajan luoneet luottamusta ja kehittäneet dataan pohjautuvia ratkaisuja, jotka tuottavat yhteiskunnalle tietoa ja ymmärrystä. Epävarmoina aikoina tämä on tärkeämpää kuin koskaan, ja pyrkimyksenämme on jatkaa tätä entistä laajemmalla pohjoismaisella ulottuvuudella.

Tulevaisuus tuo mukanaan monia mahdollisuuksia. Hyödyllisen tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti digitaalisten prosessien laajentuessa. COVID-19 -vaikutukset kiihdyttävät digitalisaatiota edelleen ja muuttavat yritysten toimintamalleja sekä tapoja työskennellä. Nopeasti muuttuvan markkinaympäristön myötä reaaliaikaisen tiedon tarve, ketteryys ja nopeus ovat entistä tärkeämpiä. Nämä markkinatrendit tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia kasvaa, vastata asiakkaiden muuttuvaan kysyntään ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa.  

Strategiset tavoitteet

Asiakastiedolla on strategiakaudelle kolme päätavoitetta: säilyttää ja vahvistaa johtava asema luottotietotoiminnassa, tulla ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tietoon perustuvissa liiketoiminnan palveluprosesseissa ja tulla johtavaksi yritystiedon toimittajaksi.

Riskienhallinnan palvelut ovat Asiakastiedon toiminnan ytimessä. Kotimarkkinoillamme olemme rahoitussektorin pääasiallinen kumppani ja yhteiskunnallisesti avainasemassa ylivelkaantumisen estämisessä. Ainutlaatuinen dataosaaminen, erinomainen alan ja sääntelyn tuntemus sekä keskittyminen reaaliaikaiseen tietoon ja koneoppimiseen mahdollistavat tarjoaman kehittämisen ja lisäarvon tuottamisen asiakkaille. Kestävään kehitykseen, sääntelyyn ja petosten torjuntaan liittyvien uusien palvelujen kehittäminen toimivat kasvun ajureina. Kehittyviin asiakastarpeisiin ja uuden tarjoaman kehittämiseen keskittymällä säilytämme ja vahvistamme johtavan asemamme luottotietotoiminnassa. 

Asiakastieto haluaa olla ensisijainen vaihtoehto tuotettaessa dataintensiivisiä liiketoimintaprosesseja palveluna. Monet prosessit ovat tällä hetkellä hajallaan, ne käsittävät useita osapuolia ja tiedonsiirto prosesseissa on standardisoimatonta. Autamme asiakkaitamme näiden prosessien digitalisoimisessa ja automatisoinnissa sekä yhteydenpidossa eri osapuolten välillä. Voimme tuottaa asiakkaillemme todellista prosessiautomaatiota ja parantaa prosessien tietoturvallisuutta, laatua ja tehokkuutta.

Korkealaatuisen yritystiedon tarve on kasvava, mutta markkina on hajanainen. Pyrimme saavuttamaan johtavan aseman yritystiedossa paketoimalla tietoa ja muuntamalla korkealaatuista strukturoitua ja strukturoimatonta tietoa laajemmaksi ymmärrykseksi. Erinomaisen tiedon, helppokäyttöisyyden ja ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen avulla mahdollistamme asiakkaille keskitetyn palvelukokemuksen. Autamme asiakkaitamme heidän tarpeissaan liittyen eri liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin, aina myynnistä ja markkinoinnista hankintaan ja lakitoimintoihin. Tiedon jalostuksen asiantuntemus yhdistettynä vahvoihin brändeihimme luovat pohjaa tavoitteellemme olla johtava kumppani pohjoismaisilla yritystietomarkkinoilla.  

Asiakastiedon kolmen päätavoitteen saavuttamiseksi edistämme organisaatiossa kasvu – ja tulevaisuusajattelua ja kannustamme innovointiin. Lisäksi rakennamme pohjoismaista IT-alustaa. Innovaatioiden avulla kiihdytämme kasvua ja asiakasarvon luontia, joka johtaa uusien palveluiden osuuden kasvuun liikevaihdostamme.

Pohjoismaisen IT-alustan rakentaminen on investointi tulevaisuuteen. Alusta mahdollistaa kiihtyvän kasvun, tehokkaan pohjoismaisen palvelukehityksen, palveluiden nopeamman tuomisen markkinoille ja alhaisemmat ylläpitokustannukset. Kehitys vaatii merkittäviä investointeja, mutta tuottaa huomattavan kilpailuedun ja merkittäviä hyötyjä strategiajakson jälkeen.

Vastuullisuus on ytimessämme. Myötävaikutamme kestävään yhteiskuntaan muun muassa estämällä ylivelkaantumista ja auttamalla asiakkaitamme tekemään vastuullisia päätöksiä. Pyrkimyksenämme on tuottaa laaja vastuullisuuspalveluiden tarjoama tukemaan asiakkaidemme päätöksentekoa. Yritystasolla pyrimme siihen, että nettopäästömme ovat nolla vuoteen 2023 mennessä.

Strategiset ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja optimoitu pääoman kohdentaminen

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet heijastavat mahdollisuuksiamme tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä pohjautuen uuteen strategiaan. Uskomme, että COVID-19 -pandemiaa seuraavasta mahdollisesta laskusuhdanteesta huolimatta sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kasvu voi olla vakaata strategiakaudella 2020-2023. Uskomme myös, että innovaatioiden ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavan organisaation avulla voimme vuodesta toiseen kiihdyttää kasvua ja lisätä uusien palveluiden osuutta liikevaihdosta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme pysyvät siten ennallaan ja ovat seuraavat:

  • Keskimääräinen liikevaihdon kasvu vuositasolla 5-10 %
  • Oikaistun käyttökatteen kasvuvauhti ylittää liikevaihdon kasvuvauhdin
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3x tai alle

Yrityksen strategiasta ja sen toteutuksesta kerrotaan yksityiskohtaisemmin pääomamarkkinapäivässä, joka on suunniteltu pidettäväksi syksyllä 2020.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.