Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.6.2016 KLO 14.00

Asiakastieto Groupin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista1 tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Tämän mukaisesti Asiakastieto Group Oyj julkaisee selostuksen käyttämiensä vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.

Asiakastieto Group Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vaihtoehtoiset eli tilinpäätösstandardeihin perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa johdolle ja sijoittajille, arvopaperianalyytikoille sekä muille tahoille, sillä niistä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro Konsernin liiketoiminnan tuloksesta tai rahavirroista. Käyttökate, oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja bruttoinvestoinnit esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne lisäävät Yhtiön näkemyksen mukaan ymmärrystä Konsernin liiketoiminnan tuloksesta ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vapaa kassavirta ja kassavirtasuhde esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne antavat Yhtiön näkemyksen mukaan hyvän kuvan Konsernin liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Nettovelka, nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen, omavaraisuusaste ja nettovelkaan-tumisaste esitetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina, sillä ne ovat Yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Konsernin kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan ja niitä käytetään usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen toimesta.

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat:

–  toimitilakaupan myyntivoitosta kertaluonteisena tapahtumana
–  operatiiviseen kulurakenteeseen kuulumattomista neuvotelluista erorahoista
–  vahingonkorvauksista kertaluonteisina tapahtumina
–  oikeudenkäynneistä kertaluonteisina tapahtumina
–  Konsernin kulurakenteesta pysyvästi poisjääneistä hallinnointipalkkioista
–  Yhtiön listautumisesta kertaluonteisena tapahtumana
–  henkilöstön henkilöstöannissa listautumisen yhteydessä saama alennus kertaluonteisena tapahtumana
1 Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Terhi Kauppi
talousjohtaja
puh. +358 10 270 7017

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta ja se palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2015 Konsernin liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden 2015 lopussa 152. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group_vaihtoehtoiset tunnusluvut_210616


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2022050