Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2017: Vahvan palvelukehityksen vuosi

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 15.2.2018 klo 11.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2017: Vahvan palvelukehityksen vuosi

YHTEENVETO

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2017.

Loka – joulukuu 2017 lyhyesti

–  Liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (12,6 milj. euroa), kasvua 15,4 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,0 milj. euroa (4,4 milj. euroa), kasvua 14,5 %.
–  Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,3 milj. euron (0,1 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,8 % (5,0 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 67,5 % (66,9 %).
–  Vapaa kassavirta oli 5,4 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,21 euroa).

Tammi – joulukuu 2017 lyhyesti

–  Liikevaihto oli 56,2 milj. euroa (49,2 milj. euroa), kasvua 14,3 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 21,7 milj. euroa (19,2 milj. euroa), kasvua 13,2 %.
–  Liikevoitto oli 21,2 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,5 milj. euron (0,3 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,1 milj. euron kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,2 % (7,4 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 69,2 % (65,4 %).
–  Vapaa kassavirta oli 20,3 milj. euroa (17,2 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (1,01 euroa).
–  Hallitus ehdottaa 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,95 euroa osakkeelta.

Tulevaisuuden näkymät 2018

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5 – 10 %) yläpäässä ja oikaistun käyttökätemarginaalin säilyvän lähes nykyisellä tasolla.

AVAINLUVUT

1.10. – 1.10 – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Liikevaihto 14,6 12,6 56,2 49,2
Liikevaihdon kasvu, % 15,4 11,2 14,3 12,5
Oikaistu käyttökate1 5,9 5,1 24,8 21,7
Oikaistu käyttökatemarginaali, %1 40,8 40,2 44,2 44,1
Oikaistu liikevoitto1 5,0 4,4 21,7 19,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1 34,5 34,8 38,7 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 9,8 5,0 9,2 7,4
Vapaa kassavirta2 5,4 4,6 20,3 17,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,1 2,3 2,1 2,2

____________________________________________________________________
1 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2017 -0,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, tilikaudella 2017 -0,5 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa. Lisäksi tilikaudelta 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

2 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2017 -0,4 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, tilikaudella 2017 -0,5 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Vuosi 2017 oli Asiakastieto Groupille vahvan palvelukehityksen vuosi, jonka aikana toimme markkinoille 40 uutta palvelua. Strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet kehittämään palveluita, jotka perustuvat uusiin dataelementteihin, auttavat asiakkaitamme digitalisoimaan prosessejaan sekä vahvistamaan kykyään vastata jatkuvasti kustannustehokkaasti tarkentuviin compliance-vaatimuksiin. Tilikauden aikana lanseerasimme monta hienoa palvelua, mutta haluan nostaa esiin kaksi. Uusi vastuullisuusraporttipalvelu, jonka avulla yritykset pystyvät analysoimaan ja valvomaan kaikkien toimitusketjuunsa kuuluvien suomalaisyritysten vastuullisuutta, on tietojemme mukaan ensimmäinen maailmassa, joka kattaa myös yksityiset yhtiöt. Toinen esimerkki on rahanpesudirektiivin vaatiman yrityksen tosiasiallisen edunsaajan automatisoitu määrittämispalvelu, joka säästää merkittävästi työtä ja parantaa asiakaskokemusta.

Tilikaudella 2017 Asiakastieto Groupin liikevaihto oli 56,2 milj. euroa (49,2 milj. euroa), jossa kasvua oli 14,3 %. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,2 % (7,4 %). Konsernin liikevaihtoa kasvatti myös lokakuussa osaksi Asiakastieto Groupia ostettu Emaileri Oy. Euromääräinen kannattavuus kasvoi hiukan liikevaihtoa nopeammin, oikaistu käyttökate kasvoi 14,6 prosenttia 24,8 milj. euroon.

Tällä hetkellä sekä oman toimintamme että palvelukehityksemme keskiössä on valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymiseen. Omat prosessimme rekisterinpitäjänä ovat jo pitkään vastanneet hyvin asetuksen vaatimuksia, joten muutostarve meille on suhteellisen pieni. Näemmekin kiristyvät tietosuojavaatimukset selkeänä liiketoimintamahdollisuutena ja uskomme, että pystymme saavuttamaan merkittävän markkina-aseman pienten ja keskisuurten yritysten GDPR-ratkaisun tarjoajana. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa kehittämämme palvelu on tulossa markkinoille vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Pidämme uusiin tietosuojavaatimuksiin mukautumista mahdollisuutena koko suomalaiselle yritystoiminnalle. Järjestelmällisesti ylläpidetty asiakasdata auttaa yrityksiä löytämään oman liiketoimintansa kasvumahdollisuudet.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2018

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5 – 10 %) yläpäässä ja oikaistun käyttökatemarginaalin säilyvän lähes nykyisellä tasolla.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 15. helmikuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 156. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Tilinpäätöstiedote_2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire