Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019: Liikevaihto kasvoi ennakoidusti

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.2.2020 KLO 11.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019: Liikevaihto kasvoi ennakoidusti

YHTEENVETO

Asiakastieto Group Oyj osti UC AB:n osakkeet 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja konsernituloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tämän tilinpäätöstiedotteen vertailutiedot ajalta 1.1.-30.6.2018 eivät sisällä UC:n lukuja.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2019. Tiedotteessa esitetyt pro forma-luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loka – joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 39,2 milj. euroa (35,9 milj. euroa), kasvua 9,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 11,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,6 milj. euroa (12,2 milj. euroa), kasvua 11,3 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 12,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 13,0 milj. euroa (12,2 milj. euroa), kasvua 6,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 8,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,6 milj. euroa (10,9 milj. euroa), kasvua 6,5 %.
 • Liikevoitto oli 7,8 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,8 milj. euron (3,7 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,0 milj. euron (2,9 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,4 % (7,8 %).
 • Vapaa kassavirta oli 6,9 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,7 milj. euroa (-2,6 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,21 euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,30 euroa) 1.

Tammi – joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 146,0 milj. euroa (98,1 milj. euroa), kasvua 48,7 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 51,5 milj. euroa (36,1 milj. euroa), kasvua 42,7 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 49,3 milj. euroa (36,1 milj. euroa), kasvua 36,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 42,6 milj. euroa (32,0 milj. euroa), kasvua 33,0 %.
 • Liikevoitto oli 27,8 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 14,8 milj. euron (15,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 11,6 milj. euron (5,9 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelykuluista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista.
 • UC KYC -palvelu suljettiin toisella vuosineljänneksellä Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (8,8 %).
 • Vapaa kassavirta oli 32,1 milj. euroa (15,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,7 milj. euroa (-8,5 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,82 euroa (0,56 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (0,78 euroa) 1.

____________________________________________________________________
1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

Avainluvut

           
    1.10. 1.10. 1.1. 1.1.
Miljoonaa euroa   31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
           
Liikevaihto   39,2 35,9 146,0 98,1
Liikevaihdon kasvu, %   9,1 146,4 48,7 74,6
Liikevoitto   7,8 7,1 27,8 16,7
Liikevoittomarginaali, %   19,8 19,8 19,0 17,0
Oikaistu käyttökate   13,6 12,2 51,5 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, %   34,7 34,0 35,3 36,8
Oikaistu käyttökate ilman
IFRS 16 -vaikutusta
  13,0 12,2 49,3 36,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman
IFRS 16 -vaikutusta, %
  33,3 34,0 33,8 36,8
Oikaistu liikevoitto   11,6 10,9 42,6 32,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %   29,5 30,2 29,2 32,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %   4,4 7,8 4,0 8,8
Vapaa kassavirta   6,9 7,9 32,1 15,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x   2,7 pro forma
3,3
2,9 pro forma
3,3

Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistaakseen 29.6.2018 toteutuneen UC:n hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2018 esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä tilinpäätöstiedotteen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän tilinpäätöstiedotteen Liitteessä 1.

Pro forma -yhteenvedon luvut vertailukaudelta 1.1.-31.12.2018 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Toisen vuosipuoliskon 1.7.-31.12.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.

Pro forma tammi – joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 146,0 milj. euroa (134,3 milj. euroa), kasvua 8,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,6 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 51,5 milj. euroa (42,1 milj. euroa), kasvua 22,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 23,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 49,3 milj. euroa (42,1 milj. euroa), kasvua 17,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 18,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 42,6 milj. euroa (37,7 milj. euroa), kasvua 13,1 %.
 • Liikevoitto oli 27,8 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,3 milj. euron (7,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 11,6 milj. euron (11,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • UC KYC -palvelu suljettiin Ruotsissa. Sulkemisen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa ja oikaistuun liikevoittoon -1,5 milj. euroa.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (7,8 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,82 euroa (0,54 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (0,90 euroa)1.

___________________________________________________________
1 Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

PRO FORMA -Avainluvut

        Toteuma
1.1.
1.1.
Miljoonaa euroa       31.12.2019 31.12.2018
           
Liikevaihto       146,0 134,3
Liikevaihdon kasvu, %       8,7 3,6
Liikevoitto       27,8 19,2
Liikevoittomarginaali, %       19,0 14,3
Oikaistu käyttökate       51,5 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, %       35,3 31,3
Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta     49,3 42,1
Oikaistu käyttökatemarginaali ilman IFRS 16 -vaikutusta, %   33,8 31,3
Oikaistu liikevoitto       42,6 37,7
Oikaistu liikevoittomarginaali, %       29,2 28,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %   4,0 7,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x   2,9 3,3

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden 2019 viimeisellä neljänneksellä Asiakastieto Group kasvoi ennakointimme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 11,1 % yhteensä 39,2 milj. euroon (35,3 milj. euroa). Konsernin liikevaihtoa vauhditti erityisesti SME and Consumers -liiketoiminnan vahva kasvu keskeisenä osatekijänä heinäkuussa päätökseen saatettu Proff-yrityskauppa. Myös Risk Decisions -liiketoiminta jatkoi kasvuaan, joskin kasvuvauhti hidastui aiempiin vuosineljänneksiin verrattuna.

Oikaistu käyttökate, ilman IFRS 16 -vaikutusta, kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 8,3 % ollen 13,0 milj. euroa (12,0 milj. euroa). Kannattavuuskehitys jäi hieman liikevaihdon kasvuvauhtia alemmalle tasolle johtuen hankitun Proff-liiketoiminnan liikevoittomarginaalia laimentavasta vaikutuksesta sekä vuoden viimeiselle neljännekselle ajoitetuista kertaluonteisista investoinneista Konsernin strategian uudistamiseen sekä IT-tuotantoalustan uudistamisohjelman valmisteluun.

Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 6,5 % ja oli 11,6 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta kääntyi edellisen kvartaalin jälkeen hienoiseen kasvuun ollen 4,4 %.

Asuntokauppa digitalisoituu nyt vauhdilla molemmilla markkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Palveluidemme avulla asuntokaupat voidaan tehdä asiakkaalle parhaiten sopivassa paikassa. Tapaamista ei tarvitse enää sopia pankin konttoriin, vaan kauppakirja ja kauppaan liittyvät asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti esimerkiksi kotoa käsin tai välittäjän toimistolla. Joulukuussa tehtiin Suomen ensimmäiset digitaaliset asuntokaupat uuden Asuntokauppapalvelumme avulla.

Vuoden 2019 näemme Asiakastieto Groupin pohjoismaisen kasvun vuonna; pohjoismainen näkyvyytemme on laajentunut, integraatiotoimet etenevät tavoitteidemme mukaisesti ja olemme organisaatiotasolla siirtyneet normaalitoimintaan. Aloitimme uuden strategia 2020 – 2023 -määrittelytyön vuoden 2019 loppupuolella paitsi johtoryhmän myös lähes sadan asiakastietolaisen näkemyksellä. Olemme vuoden mittaan edenneet tulevaisuustyössä suunnitelman mukaisesti. Pohjoismainen kasvutarina jatkuu.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2020 olevan lähellä pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) ylärajaa, painottuen ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin kasvavan jonkin verran vuonna 2020 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2020 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Asiakastieto Groupin toimintamaiden talouden sekä konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.

Helsingissä 11. helmikuuta 2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.