Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group julkistaa vuositasolla 8 miljoonan euron tehostamisohjelman, IT-alustan kehitysinvestointien alaskirjaukset ja vahvistaa vuoden 2022 ohjeistuksen, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

ENENTO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 26.1.2023 KLO 9.00

Enento Group julkistaa vuositasolla 8 miljoonan euron tehostamisohjelman, IT-alustan kehitysinvestointien alaskirjaukset ja vahvistaa vuoden 2022 ohjeistuksen, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Enento käynnistää tehostamisohjelman vahvistaakseen pitkän aikavälin arvonluontia, pohjoismaisen IT-alustan kehittämisohjelman toteuttamista ja varmistaakseen kannattavan kasvun tulevina vuosina. Ohjelman tavoitteena on myös lieventää makrotaloudellisen ympäristön heikkenemisen vaikutuksia. Tehostamisohjelman tavoitteena on 8 miljoonan euron vuotuinen tehokkuushyöty vuoteen 2025 mennessä.

Tehostamisohjelma koostuu kannattavuuden parantamiseksi tähtäävistä strategisista ja operatiivisista toimenpiteistä, yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Enento-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan, ja Enento tavoittelee yli ajan 5–10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja oikaistun käyttökatteen kasvuvauhtia, joka ylittää liikevaihdon kasvuvauhdin. Enento vahvistaa myös 28.4.2022 julkistetut tulevaisuuden näkymät ja ohjeistuksen vuodelle 2022. 

Enento on viime vuosina investoinut merkittävästi uusien kyvykkyyksien rakentamiseen, joista odotettiin huomattavia hyötyjä tulevaisuudessa. Keskipitkän aikavälin markkinanäkymien ollessa haastavat ja epävarmat, Enento ei odota näiden hyötyjen toteutuvan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämän seurauksena Enento tekee alaskirjauksen liittyen lähinnä osaan alustakehitykseen tehdyistä investoinneista.

”Pitkän aikavälin kasvustrategiamme pysyy ennallaan. Tavoittelemme edelleen kannattavaa kasvua yli ajan taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti ja tehostamisohjelma on tämän tavoitteen keskeinen mahdollistaja. Tehostamisohjelma parantaa konsernin kustannusrakennetta ja antaa siten pohjan tulevalle kasvulle ”, Enento Groupin toimitusjohtaja Jeanette Jäger toteaa.

Ohjelman sisältö ja tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on yhteensä vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyödyt vuosina 2023–2024. Arvioidut hyödyt vaikuttavat täysimääräisesti vapaaseen kassavirtaan vuodesta 2025 alkaen. Yli puolet 8 miljoonan euron hyödyistä parantaa oikaistua käyttökatetta, kun taas loput kassavirtahyödyt realisoituvat investointien tehostumisena ja vähentyneinä kiinteistökuluina. Suurimmat tehostamistoimenpiteet liittyvät henkilöstömäärän sopeuttamiseen ja IT-tehokkuuden parantamiseen sekä heikosti kannattavien tuotteiden ja palveluiden lopettamiseen.

Osana ohjelmaa Enento käynnistää muutosneuvottelut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta ja henkilöstömäärää pysyvästi vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Neuvottelut koskevat kaikkia työntekijöitä mainituissa maissa ja arvioitu pysyvien henkilöstövähennysten tarve on noin 40 henkilöä. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kaikissa maissa.

Enento on päättänyt tehdä alaskirjauksen IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista, millä on arvioitu olevan noin 10 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2022 liikevoittoon. Alaskirjaus kohdistuu vuoden 2022 viimeiselle vuosineljännekselle, eikä sillä ole vaikutusta kassavirtaan, oikaistuun liikevoittoon (oikaistu EBIT) tai oikaistuun käyttökatteeseen.

Enento tiedottaa tehostamisohjelman etenemisestä neljännesvuosittain osana säännöllistä taloudellista raportointiaan. Ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset ja muut suorat kustannukset käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Aktivointikriteerit täyttäviä menoja käsitellään normaaleina investointeina.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Elina Stråhlman
CFO
Puh. +358 10 270 7578

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 449 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.