Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group kasvattaa omistustaan Sales Intelligence -yhtiö Goavassa

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 10.5.2022 15.00

Enento Group kasvattaa omistustaan Sales Intelligence -yhtiö Goavassa

Enento Groupin strategiaan kuuluu B2B-myynnin ja markkinoinnin palveluratkaisujen vahvistaminen. Tähän tavoitteeseen yhtiö pyrkii investoimalla ruotsalaiseen palveluntarjoajaan Goava Sales Intelligence AB:hen. Yhtiöiden välillä vuonna 2021 solmitun sopimuksen mukaisesti Enento Group tähtää Goavan suurimmaksi osakkeenomistajaksi merkitsemällä yhtiön uusia etuoikeutettuja osakkeita.

24.6.2021 Enento hankki Goavaan ensimmäisen investoinnin ja hankki 38,3 % omistusosuuden. Etuoikeutettujen osakkeiden merkintähinta oli noin 38,4 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tänään 10.5.2022 Enento on päättänyt 19,2 miljoonan Ruotsin kruunun lisäsijoituksesta, jolla yhtiö saavuttaa 44,1 %:n omistusosuuden. Suunnitelmana on hankkia kaikki Goavan ulkona olevat osakkeet vuoden 2025 aikana, mikäli liiketoiminta kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tähän mennessä Goavan liiketoiminta on kehittynyt liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja edellytykset seuraavalle investoinnille ovat täyttyneet. Liiketoimintasuunnitelman seuraava vaihe on laajentaa myyntiorganisaatiota Pohjoismaissa ja jatkaa olemassa olevan palvelutarjonnan kehittämistä.

Investointi kasvattaa Enento Groupin näkyvyyttä Pohjoismaissa nousevalla ja nopeasti kasvavalla sales intelligence -liiketoiminta-alueella. Yritykset investoivat voimakkaasti CRM-palvelualustoihin, ja Sales intelligence -palvelutarjooma on keino lisätä näiden sijoitusten tuottoa tuomalla lisäarvoa CRM-tietojen hyödyntämiseen. Se yhdistää asiakkaiden omat asiakastiedot ulkoiseen dataan tarjoten tietoa ja ymmärrystä B2B-myynnin ja asiakkaiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

”Sales intelligence on nouseva yritystiedon palvelutarjooma, ja se on keskeinen alue tavoitteessamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi yritystiedon toimittajaksi. Ensimmäisestä sijoituksesta lähtien olemme nähneet palvelun arvon asiakkaillemme sekä vahvat synergiavaikutukset yhdistettynä olemassa olevaan portfolioomme. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä vahvistamaan myyntiorganisaatiotamme Pohjoismaissa”, sanoo Siri Hane, Enento Groupin Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Olemme iloisia Enenton lisäsijoituksesta Goavaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyömme ja kumppanuutemme tiivistyvät ja B2B-asiakkaamme hyötyvät entistä enemmän meidän ja Enenton yhteisestä Sales intelligence -palvelutarjoomasta. Sales intelligencen ja CRM-ratkaisujen yhdistelmästä on tarkoitus tulla B2B-myynnin ja -markkinoinnin paras käytäntö. Yhdessä Enenton kanssa luomme lisäarvoa pohjoismaisille yrityksille”, toteaa Jonas Ehne, Goava Sales Intelligence AB:n toimitusjohtaja ja perustaja.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.