Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group muuttaa liiketoiminta-aluerakennetta ja muodostaa Data and Analytics -toimintoyksikön

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 14.1.2021 KLO 12.00

Enento Group muuttaa liiketoiminta-aluerakennetta ja muodostaa Data and Analytics -toimintoyksikön

Enento Group Oyj julkisti tänään suunnitelman liiketoiminta-aluerakenteen muuttamisesta ja uuden Data and Analytics -yksikön muodostamisesta. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nopeampi ja sujuvampi strategian implementointi sekä korostaa datan ja analytiikan tärkeyttä.

Enento Groupilla on tällä hetkellä neljä liiketoiminta-aluetta: Risk Decisions, Customer Data Management, SME & Consumers ja Digital Processes. Uusi organisaatiorakenne sisältää kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes. Nämä uudet liiketoiminta-alueet korvaavat nykyiset (Risk Decisions, Customer Data Management ja SME and Consumers) Digital Processes liiketoiminta-alueen pysyessä ennallaan.

Heikki Koivula, nykyisen Risk Decisions liiketoiminta-alueen johtaja vastaa jatkossa uudesta Business Insight liiketoiminta-alueesta. Siri Hane, nykyisen SME and Consumers liiketoiminta-alueen johtaja vastaa jatkossa uudesta Consumer Insight -liiketoiminta-alueesta. Siri Hanen vanhempainvapaan aikana Gabriella Göransson (Head of Risk Decisions Sweden) sijaistaa Siri Hanea ajalla 1.4. – 1.10.2021. Gabriella Göransson toimii kyseisin ajan myös Enento Groupin johtoryhmän jäsenenä. Heikki Ylipekkala jatkaa Digital Processes liiketoiminta-alueen johdossa.

Uusi Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja uusi Business Insight liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.

Uutta Data and Analytics toimintoyksikköä tulee johtamaan Karl-Johan Werner, Chief Data & Analytics Officer. Nykyinen Karl-Johan Wernerin johtama Customer Data Management liiketoiminta-alue sisällytetään uusiin liiketoiminta-alueisiin. Karl-Johan Werner jatkaa Enento Groupin johtoryhmän jäsenenä.

Organisaatiomuutos ei sisällä suunnitelmia henkilöstövähennyksiksi, mutta edellyttää yhteistyömenettelyä Suomessa ja Ruotsissa. Neuvottelut aloitetaan välittömästi. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1. huhtikuuta 2021.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.