Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.11.2020 KLO 9.55

Enento Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Enento Group Oyj (”Enento”) on tänään vastaanottanut Svenska Handelsbanken AB (publ):lta (”Handelsbanken”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Handelsbanken on myynyt 2 161 178 Enenton osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Handelsbankenin suora omistusosuus Enenton osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan.

Handelsbankenin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä
 (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 0 % 24 007 061  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 9,02 % 0 9,02 %  
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 
A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/
osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus  
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI4000123195 0 N/A 0 % N/A  
A YHTEENSÄ 0   0 %    
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
      B YHTEENSÄ

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Pia Katila
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. +358 10 270 7506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.