Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group Oyj osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.12.2022 KLO 18.00

Enento Group Oyj osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Erik Forsberg, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala. Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla https://enento.com/hallitus/

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Nora Kerppola.

Nora Kerppola (syntynyt 1964) toimii Nordic Investment Group Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisessä pääomasijoittamisessa, fuusioissa ja yrityskaupoissa sekä yritysten kehittämisessä. Hän on toiminut aikaisemmin hallituksen jäsenenä toisessa luottotietoalla toimivassa yrityksessä.

Hallitusten jäsenten palkkiot

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 38 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 449 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.