Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group tekee strategisen investoinnin ainutlaatuisen Sales Intelligence -palvelutarjonnan lisäämiseksi ostamalla osan Goava Sales Intelligence AB:stä mahdollisuudella hankkia enemmistöosuus

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.6.2021 KLO 8.00

Enento Group tekee strategisen investoinnin ainutlaatuisen Sales Intelligence palvelutarjonnan lisäämiseksi ostamalla osan Goava Sales Intelligence AB:stä mahdollisuudella hankkia enemmistöosuus

Enento Group Oyj on allekirjoittanut sopimuksen osuuden hankkimisesta ruotsalaisesta Goava Sales Intelligence AB:sta tullakseen sen suurimmaksi osakkeenomistajaksi merkitsemällä yhtiön uusia, etuoikeutettuja osakkeita. Sopimuksen mukaisesti Enento ensimmäisessä vaiheessa 24.6.2021 hankkii 38,3 %:n (35,1 % laimennusvaikutuksella oikaistuna) osuuden yrityksestä. Enento sopii samalla myöhemmin toteutettavista etuoikeutettujen osakkeiden merkitsemisistä edellyttäen, että Goava täyttää tietyt liiketoimintasuunnitelmassa asetetut edellytykset, sekä hankkii osto-option kaikkien ulkona olevien osakkeiden ostamiseksi vuonna 2024 päättyvän yhteisesti sovitun liiketoimintasuunnitelmakauden jälkeen, joka tähtää merkittävän markkina-aseman saavuttamiseksi palveluille Pohjoismaissa. Etuoikeutettujen osakkeiden merkintähinta on noin 38,4 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se maksetaan käteisellä.

Kauppa vahvistaa Enenton mahdollisuuksia nopeuttaa strukturoimattomaan ja jalostettuun tietoon perustuvien uusien palvelujen kehittämistä ja vahvistaa Enenton asemaa vahvasti kehittyvällä ja nopeasti kasvavalla Sales Intelligence -alueella. Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella yritykset investoivat voimakkaasti CRM-palvelualustoihin. Sales Intelligence -palvelutarjonta on keino lisätä näiden sijoitusten tuottoa tuomalla lisäarvoa CRM-tietojen hyödyntämiseen yhdistämällä asiakkaiden omat asiakastiedot ulkoiseen dataan tarjoten tietoa ja ymmärrystä B2B-myynnin ja asiakkaiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Goava Sales Intelligence AB (pääkonttori Tukholmassa) on perustettu vuonna 2016 ja se työllistää tällä hetkellä 14 henkilöä sekä 15 ulkopuolista ohjelmistokehittäjää. Yrityksen johdossa toimivat sen perustajat sekä avainhenkilöt, joilla on merkittävä omistusosuus yrityksestä. Goavalla on tällä hetkellä yli 140 asiakasta pääasiassa Ruotsissa. Goava Sales Intelligence -palvelutarjooman tarkoituksena on parantaa myynnin tehokkuutta tarjoamalla B2B-myyntihenkilöille enemmän aikaa keskittyä myyntiponnisteluiden kohdistamiseen oikeille yrityksille. Goavan palvelut yhdistävät asiakkaan oman asiakaskannan CRM-tiedot avoimeen ja julkiseen dataan sekä jalostettuihin virallisiin tietoihin kaikista markkinoiden yrityksistä analytiikkalähtöisten liidisuositusten ja segmenttiymmärryksen luomiseksi.

Enento ja Goava ovat tunnistaneet yrityskaupassa huomattavia synergioita, jotka nopeuttavat molempien yritysten kasvua. Enenton pääomasijoitusta Goavaan käytetään merkittävästi kasvattamaan Goavan myynnin ja asiakkuusorganisaation resursseja sekä tutkimus- ja tuotekehitysresursseja asiakaslähtöisen palvelukehityksen nopeuttamiseksi. Goava hyötyy Enenton korkealuokkaisen, pohjoismaisen jalostetun yritystiedon sisällyttämisestä palveluihinsa sekä synergioista, jotka liittyvät Enenton vahvan markkina-aseman hyödyntämiseen Pohjoismaissa, laadukkaisiin liideihin ja Enenton freemium-yritystietosivustojen suuriin kävijämääriin. Kumppanuus tuo Enenton käyttöön Goavan strukturoimatonta dataa ja tiedonjalostusominaisuuksia palvelukehityksen nopeuttamiseksi.

”Tämä sijoitus asemoi Enento Groupin kilpailijoidemme edelle strategisessa tavoitteessamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi yritystietojen tarjoajaksi yhdistämällä strukturoimattoman ja jalostetun tiedon kyvykkyydet sekä tuottamalla Enentolle vahvan aseman nopeasti kasvavalla, uudella Sales Intelligence -alueella”, sanoo Heikki Koivula, Enento Groupin Business Insight liiketoiminta-alueen johtaja.  

”Merkityksellisyys on keskeistä nykyaikaisessa B2B-myyntityössä. Goava haluaa antaa jokaiselle pohjoismaiselle B2B-myyjälle mahdollisuuden myydä tehokkaasti ja datapohjaisesti. Yhteistyö Enenton kanssa antaa Goavalle parhaat yritystiedot sekä mahdollisuuden tavoittaa uusia käyttäjiä johtavien markkinointikanavien, kuten Allabolagin ja Proffin, kautta. Uskomme, että Goavan tekoäly- ja myyntitekniikkaosaaminen sopii täydellisesti Enenton kattavaan ja korkealuokkaiseen tietoon”, toteaa Jonas Ehne, Goava Sales Intelligence AB:n toimitusjohtaja ja perustaja.

Enento Groupin taloudellisessa raportoinnissa Goava Sales Intelligence AB on Enenton osakkuusyhtiö. Yrityskaupalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Enento Groupin tilikauden 2021 tulokseen.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.