Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.12.2021 KLO 15.00

Enento Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Enento Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024, Enento Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Järjestelmä perustuu vastaavaan edellisenä vuonna perustettuun järjestelmään ja tarkoituksena on perustaa uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosittain.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Enento Groupin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt Enento Groupiin ja palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2022–2024. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota Enento Group Oyj:n osakkeen vuosien 2022–2024 kokonaistuotolle (TSR) ja Enento Group -konsernin kumulatiiviselle vuosien 2022–2024 oikaistulle käyttökatteelle (Adjusted EBITDA) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Enento Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde Enento Groupissa jatkuu.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Elina Stråhlman
väliaikainen toimitusjohtaja, CFO
Puh. 010 270 7578

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.