Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.11.2022 KLO 09.00

Enento Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty

Enento Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan toimikunnan työjärjestyksen mukaan syyskuun lopun tilanteen perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan asiantuntijajäsen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 30. syyskuuta 2022 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Nordea Bank Abp.

Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB) ja Hugo Preutzin (Nordea Bank Abp). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen.

Toimikunta on valinnut puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun 30. päivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 29. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 30. päivänä. Nimitystoimikunnan muuna jäsenenä toimii asiantuntijaroolissa Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
Enento Group Oyj
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 449 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.