Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty ja nimitystoimikunnan esitys

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.1.2022 KLO 13.00

Enento Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty ja nimitystoimikunnan esitys

Enento Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan toimikunnan työjärjestyksen mukaan syyskuun lopun tilanteen perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan asiantuntijajäsen.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 30. syyskuuta 2021 osakeluettelon mukaan olivat Sampo Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Nordea Bank Abp.

Yhtiöt nimesivät toimikunnan jäseniksi Petri Niemisvirran (Sampo Oyj), Mats Torstendahlin (Skandinaviska Enskilda Banken AB) ja Hugo Preutzin (Nordea Bank Abp). Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa nimitystoimikunnan jäsen on Patrick Lapveteläinen.

Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

Nimitystoimikunnan esitys kevään 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Erik Forsberg, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala.

Petri Carpén (syntynyt 1958) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Hän toimii tällä hetkellä Nets Oy:n johtajana.

Erik Forsberg (syntynyt 1971, Ruotsin kansalainen) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Hän toimii Collectia A/S:n hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useassa muussa yhtiössä.

Martin Johansson (syntynyt 1962, Ruotsin kansalainen) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Hän toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB:n toimitusjohtajan Senior Advisorina.

Tiina Kuusisto (syntynyt 1968) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. Hän toimii Kojamo Oyj:n liiketoimintajohtajana (Asiakkuudet).

Patrick Lapveteläinen (syntynyt 1966) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Hän toimii Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana.

Minna Parhiala (syntynyt 1967) on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien. Hän toimii Nordea Groupin johtajana (Head of Business Area, Nordea Personal Banking).

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 53 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 37 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Toimikunta esittää, että jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Toimikunta esittää, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 30. päivänä. Nimitystoimikunnan muuna jäsenenä toimii asiantuntijaroolissa Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
Enento Group Oyj
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.